PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Lékařská informatika - D0103137
Anglický název: Medical Informatics
Zajišťuje: Ústav vědeckých informací (13-760)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Zuzana Dobiašová
Kategorizace předmětu: Lékařství > Informatika
Prerekvizity : D01010332
Záměnnost : D0103138
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. (31.08.2017)
Tématickou náplní předmětu je výuka informační gramotnosti studentů všeobecného lékařství v informační společnosti ve vztahu k infomačním a komunikačním technologiím
Cíl předmětu
Poslední úprava: Hedvika Hubáčková (21.01.2014)
  • formulovat a uplatňovat příhodnou strategii vyhledávání informací
  • využívat náležitým způsobem databáze Medline a další informační zdroje
  • vyhodnocovat kvalitu a relevanci nalezených informací
  • používat odpovídající citační standardy
  • předkládat a náležitým způsobem s kvantitativními a kvalitativními informacemi přehledně sumarizovat doložitelné údaje pocházející z vícerých zdrojů a vypracovávat k dané věci seminární práci

Literatura
Poslední úprava: Hedvika Hubáčková (21.01.2014)

E-learningový kurz Informace v medicíně

E-learningový kurz PubMed hravě : výukový program

Feberová, J.: Jak na Medline efektivně. Praha : Triton, 2004. ISBN 80-7254-502-7

Šmerhovský, Z.: Medicína založená na důkazech z pohledu klinické epidemiologie. Praha : Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1314-7

Kasal, P.: Internet a medicína. Praha : Grada, 2001. ISBN 80-247-0119-7

Kasal, P.: Lékařská informatika. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2000

Další materiály jsou dostupné na

Sylabus
Poslední úprava: MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. (31.08.2017)
Obsahové zaměření přednášek a seminářů:
České zdroje pro výuku - Úvod, autentizace - CAS, Shibboleth, eduID. Zdroje MEFANETu. Další české zdroje pro medicínu (eCUNI a další publi systémy)

Vyhledávání - UKAŽ. Katalogy a informační brány. Souborné vyhledávače.

Publikační a citační etika. Citace. Citace Pro

Volné zdroje v medicíně. Open access zdroje, Google

Pubmed. Evidence Based Medicine

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK