PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktické lékařství - úvod - D0102319
Anglický název: Practical Medicine
Zajišťuje: Výukové pracoviště praktického lékařství (13-822)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/30, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 1 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: MUDr. Josef Štolfa
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Úvodní_informace_studentům.docx Jan Kovář
Anotace -
Všeobecné praktické lékařství, primární péče, základy komunikace mezi lékařem a pacientem, navázání kontaktu, řešení jednoduché komunikační kasuistiky.
Poslední úprava: Havlová Marie (19.11.2013)
Cíl předmětu

Seznámení studenta s problematikou péče prvního kontaktu. Nalezení styčných ploch komunikace, východiska k získání potřebných anamnestických dat a údajů, vedoucích k přesné diagnóze.

Poslední úprava: Havlová Marie (19.11.2013)
Literatura

Válková a kol. Praktické lékařství, Karolinum 2004

Válková a kol. manuál praktického lékaře - školitele, Galén 2006

Seifert a kol. Všeobecné praktické lékařství, Grada 2005

Videokonzultační DVD materiály zpracované pracovníky výukového pracoviště a studenty vyšších ročníků

Poslední úprava: Havlová Marie (19.11.2013)
Sylabus
Obsahové zaměření přednášek a seminářů:
Přednášky: Základní komunikační techniky a postupy, komunikace s pacientem - seniorem, komunikace s handicapovaným pacientem, problematika komunikace a přístupu v rámci hospicové péče.

Semináře: videokonzultace nad modelovými situacemi, nejčastější komunikovaná problematika v primární péči, modelové situace

Stáže: v ordinacích všeobecných praktických lékařů - seznámení se základními komunikačními postupy v praxi za běžného provozu.

Poslední úprava: Havlová Marie (19.11.2013)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK