PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Lékařská psychologie a komunikace - CVSE5P0070
Anglický název: Medical Psychology and communication
Zajišťuje: Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a NÚDZ (12-PCHI)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/30, Z+Zk [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://vyuka.lf3.cuni.cz/
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D. (22.09.2023)
Obsah: Lékařská psychologie a komunikace zprostředkuje studentům medicíny základní teoretické a praktické aspekty psychologických, behaviorálních a sociálních faktorů zdraví a nemoci. Absolventi předmětu pochopí, jak ovlivňují psychologické mechanismy zdraví a nemoc. Naučí se používat psychologické postupy v diagnostice a léčbě. Ověří si, že fungující terapeutický vztah mezi lékařem a pacientem je zásadním nástrojem úspěšného klinického vedení a klíčovým prostředkem nejlepšího možného terapeutického výsledku. Osvojí si základní komunikační principy v náročných situacích. Absolventi předmětu se naučí vyrovnat s extrémními nároky lékařského povolání. Základním principem teoretické i praktické výuky je interaktivnost a komunikace se studenty. Výukové materiály (prezentace, články, odkazy) jsou dostupné ve webové aplikaci Výuka. Při teoretické výuce využijeme kromě tradičních postupů výsledky vědeckých studií a kasuistiky. Při praktické výuce zařadíme videoukázky komunikačních postupů a hraní rolí. Detailní obsah předmětu je uveden v modulu Výuka, Informace o předmětu, v přiloženém Sylabu a ve výukových jednotkách. Struktura Výuka v 5. ročníku je tvořena blokem 30 hodin (15 výukových jednotek) vyučovaných formou klinických seminářů s kontrolovanou prezencí. Výuka v 5. ročníku navazuje na probraná teoretická témata ze 4. ročníku (3 semináře zařazené v bloku Neurobehaviorální vědy I, sylabus viz modul Výuka, Informace o předmětu, 4. ročník; 7 celoročníkových přednášek, v nichž jsou zpracována teoretická témata týkající se psychohologických, behaviorálních a sociálních aspektů zdraví a nemoci, viz Sylabus, 4. ročník.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D. (22.09.2023)

Předmět sestává z 15 seminářů s ověřovanou prezencí, požadavek pro zápočet: 80% účast na seminářích s prezencí = 12 účastí, doložených podpisem pedagoga na evidenční kartě.

Zápočet z Lékařské psychologie a komunikace udělují prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová (kontakt: lucie.bankovska@lf3.cuni.cz), PhDr. Martin Loučka (kontakt: martin.loucka@lf3.cuni.cz),  Mgr. Karolína Vlčková, Ph.D. (kontakt: k.vlckova@paliativnicentrum.cz) a MUDr. Adam Houska (a.houska@paliativnicentrum.cz)

Zkouška je ústní a probíhá prezenční formou. Otázky viz Výuka.

Literatura -
Poslední úprava: prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D. (22.09.2023)

Základní studijní text

Ayers, de Visser: Psychology for Medicine

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D. (22.09.2023)

Zkouška je ústní a probíhá prezenční formou. 

Zkouška probíhá ústní formou v 5. ročníku. Podmínkou účasti na zkoušce je získání zápočtu z předmětu Lékařská psychologie a komunikace. Otázky jsou v příloze ve Výuka, Informace o předmětu.
Úspěšné složení ústní zkoušky z Lékařské psychologie a komunikace je podmínkou přistoupení ke Státní rigorózní zkoušce (SRZ) z neurověd. Státní rigorózní zkoušce (SRZ) z neurověd má tedy dvě součásti: I. Ústní zkoušku z Lékařské psychologie a komunikace a II. Ústní komisionální zkoušku z psychiatrie a neurologie.
1. Ke zkoušce z psychologie se student hlásí prostřednictvím SISu.
2. Ústní zkouška z psychologie bude probíhat na Oddělení lékařské psychologie 3.LF UK, Ruská 87, budova B, v termínech, které se uveřejňují v SISu.
3. Student si losuje jednu otázku z předmětu Lékařská psychologie a komunikace. Otázky jsou zveřejněny v modulu Výuka, Lékařská psychologie, ve výukové jednotce Informace o předmětu.
4. Úspěšné složení ústní zkoušky z Lékařské psychologie a komunikace je podmínkou připuštění ke komisionální zkoušce z psychiatrie a neurologie - části SRZ z neurobehaviorálních věd. Za úspěšné složení zkoušky se považuje hodnocení výborně, velmi dobře nebo dobře. Toto hodnocení se započítává do celkového hodnocení SRZ z neurobehaviorálních věd.
5. V případě následného neúspěchu u komisionální části zkoušky z psychiatrie a neurologie zkouška z Lékařské psychologie a komunikace nadále platí a není třeba ji opakovat.
Úplné znění státnicové vyhlášky viz příloha Státní rigorózní zkouška z neurověd.

 

Otázky ke zkoušce z předmětu Lékařská psychologie a komunikace viz Výuka

 

 

Sylabus -
Poslední úprava: prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D. (22.09.2023)

 

Viz Výuka

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D. (22.09.2023)

Podmínkou účasti na zkoušce z předmětu Lékařská psychologie a komunikace je splněný zápočet z předmětu Lékařská psychologie, který se vyučuje ve 4. ročníku.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D. (22.09.2023)

Předmět sestává z 15 seminářů s ověřovanou prezencí, požadavek pro zápočet: 80% účast na seminářích s prezencí = 12 účastí, doložených podpisem pedagoga na evidenční kartě.

Zápočet z Lékařské psychologie a komunikace udělují prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová (kontakt: lucie.bankovska@lf3.cuni.cz), PhDr. Martin Loučka (kontakt: martin.loucka@lf3.cuni.cz),  Mgr. Karolína Vlčková, Ph.D. (kontakt: k.vlckova@paliativnicentrum.cz) a MUDr. Adam Houska (a.houska@paliativnicentrum.cz)

Zkouška je ústní a probíhá prezenční formou. Otázky viz Výuka.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK