PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Oftalmologie - CVSE5P0060
Anglický název: Ophtalmology
Zajišťuje: Oftalmologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-OFTK)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/52, Z+Zk [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. MUDr. Pavel Studený, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Praktická výuka vyšetřování, diagnostiky, diferenciální diagnostiky a léčby očních onemocnění.
Poslední úprava: Hornová Jara, MUDr., CSc. (21.11.2019)
Cíl předmětu -

Oftalmologie v praxi

Poslední úprava: Hornová Jara, MUDr., CSc. (21.11.2019)
Literatura -

Kolín,J. a kol..: Oftalmologie praktického lékaře. Praha Karolinum 1994
Kuchynka,P. a kol.: Oční lékařství, Grada Publishing, Praha 2007:
Rozsíval,P. a kol.. Oční lékařství, Galén Karolinum 2006

Hornová,J.: Oční propedeutika, Grada Publishing, Praha 2011

Kuchynka,P. a kol. : Oční lékařství 2.přepracované a doplněné vydání, Grada Publishing, 2016

Poslední úprava: Hornová Jara, MUDr., CSc. (19.11.2019)
Metody výuky -

Teoretické znalosti a vztah k ostatním oborům medicíny, praktický výcvik a dovednosti

Poslední úprava: Hornová Jara, MUDr., CSc. (21.11.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Předpoklad pro udělení zápočtu je 100 % účast na všech praktických cvičeních doložená podepsaným docházkovým listem a 50% účast na seminářích.

Zápočet je udělen po splnění obou kritérií.

              

 

 

 

                                           

 

Poslední úprava: Studený Pavel, prof. MUDr., Ph.D. (05.10.2022)
Sylabus -

Anamnéza, diagnostika a léčba pacientů
s kataraktou, glaukomem, s nejběžnější patologií zevního i zadního segmentu oka a onkologických pacientů.
Speciální subjektivní vyšetřovací metody v oftalmologii a možnosti a způsoby řešení refrakčních vad.

Poslední úprava: Hornová Jara, MUDr., CSc. (21.11.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK