PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ortopedie - CVSE5P0047
Anglický název: Orthopaedics
Zajišťuje: Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-ORTO)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, --- [HS]
letní s.:0/45, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Kurz Ortopedie jako součást výuky Modulu chirurgických oborů je zaměřen na prezentaci možností konzervativní a operační léčby ortopedických onemocnění a stavů po závažných poraněních pohybového aparátu. Uvádí přehled typických klinických obtíží, základní diagnostiku fyzikálním vyšetřením a zobrazovacími metodami, způsob plánování konzervativní a operační léčby a provedení jednotlivých operačních výkonů.
Poslední úprava: Džupa Valér, prof. MUDr., CSc. (21.07.2022)
Cíl předmětu -

Primárním cílem předmětu je podání komplexního přehledu ortopedických onemocnění a posttraumatických stavů pohybového aparátu vyžadujících léčbu.
Sekundárním cílem je prezentovat typickou klinickou syndromologii, fyzikální vyšetření a diagnostiku těchto stavů zobrazovacími metodami.
Terciálním cílem je vysvětlit indikace konzervativní a operační léčby a způsob plánování jednotlivých operačních výkonů.
Kvartérním cílem je seznámit studenty s provedením jednotlivých léčebných výkonů.

Poslední úprava: Džupa Valér, prof. MUDr., CSc. (21.07.2022)
Literatura -

Douša P., Pešl T., Džupa V., Krbec M. (Eds): Vybrané kapitoly z ortopedie a traumatologie pro studenty medicíny. Praha, Karolinum 2021

Gallo J a kol: Ortopedie pro studenty lékařských a zdravotnických fakult. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci 2011, ISBN 978-80-244-2486-6

Sosna A a kol: Základy ortopedie. 1. vyd. Triton 2001

 

Adams JC, Hamblen DL: Outline of Orthopaedics. 14th ed. Churchill Livingstone, 2009

Dandy DJ, Edwards DJ: Essential Orthopaedics and Trauma. 5th ed. Churchill Livingstone 2009

Duckworth T, Blundell CM: Orthopaedics and Fractures. 4th ed. Wiley-Blackwell 2010

McRae R: Practical Fracture Treatment. 5th ed. Churchill Livingstone 2008

Poslední úprava: Džupa Valér, prof. MUDr., CSc. (21.07.2022)
Metody výuky -

Jedná se o kurz založený na seminářích, práci na ambulanci, práci na oddělení a asistencích při operačních výkonech. Semináře v prvním roce studia mají interaktivní charakter. Semináře ve druhém roce studia mají charakter opakování informací získaných předchozím studiem. Práce na ambulanci a oddělení je individualizovaná do podoby jeden učitel ? jeden student, proto má charakter tréninku základních úkonů ošetřujícího lékaře. Práce na operačním sále má podobu asistence při jednotlivých operačních výkonech.

Poslední úprava: Džupa Valér, prof. MUDr., CSc. (21.07.2022)
Požadavky ke zkoušce -

Podmínky udělení zápočtů za výuku ortopedie a traumatologie pohybového aparátu:

5. ročník

Podmínky zápočtu:

1. absolvování sonografické ambulance a noční služby,

2. absolvování čtyř seminářů s prezentací konkrétních pacientů s onemocněním týkajícím se tématu semináře,

3. v případě nesplnění podmínek po absolvování náhradní individuální klinické stáže po předchozí domluvě s vedoucím učitelem kurzu.

6. ročník

Podmínky kolokvia (podzápočtu):

1. absolvování 80 % v rozvrhu předepsaných stáží, semináře jsou nepovinné,

2. v případě nesplnění této podmínky po absolvování náhradní individuální klinické stáže po předchozí domluvě s vedoucím učitelem kurzu.

Poslední úprava: Džupa Valér, prof. MUDr., CSc. (21.07.2022)
Sylabus -

1. Historie ortopedie a traumatologie
2. Diagnostika ortopedických a traumatologických onemocnění
3. Vývojová dysplázie kyčelního kloubu
4. Další onemocnění kyčelního kloubu v dětském věku
5. Neuroortopedie dětského věku
6. Operační řešení vrozených ortopedických vad
7. Skoliózy
8. Degenerativní onemocnění páteře
9. Tumory páteře
10. Low back pain
11. Entezopatie
12. Artróza a endoprotetika
13. Rekonstrukční výkony na kyčelním kloubu
14. Tumory kostní
15. Infekce v ortopedii
16. Ortopedická protetika
17. Asepse a operační sál
18. Zlomeniny v dětském věku
19. Komplikace zlomenin v dětském věku
20. Polytrauma v dětském věku
21. Poranění horní končetiny
22. Poranění páteře
23. Poranění míchy a spinální program
24. Zlomeniny pánve a acetabula
25. Zlomeniny proximálního femuru
26. Poranění v oblasti kolena
27. Poranění hlezna a nohy
28. Zlomeniny dlouhých kostí
29. Otevřené zlomeniny
30. Komplikace léčení zlomenin

Poslední úprava: Džupa Valér, prof. MUDr., CSc. (21.07.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK