PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pediatrie, gynekologie a porodnictví (KPZM VI) - CVSE4P0025
Anglický název: Pediatrics, gynecology and obstetrics
Zajišťuje: Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV (12-KDD)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 7
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 20/120, Z+Zk [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Základy dětského lékařství, gynekologie a porodnictví. V pediatrii s důrazem na anamnezu, fyzikální vyšetření, vrozené vývojové vady, růst a vývoj dítěte. V gynekologii a porodnictví s důrazem na anatomii pohlavních orgánů, fyziologii a patologii menstruačního cyklu a oplození, základní vyšetřovací metody (laboratorní i zobrazovací) VVV a endokrinní syndromy, prenatální diagnostiku a screening VVV. Paralelně jsou vyučovány příslušné části speciální patologie, patologické fyziologie a farmakologie. Studenti jsou vzděláváni k integrovanému přístupu k řešení problémů nemocných pohledem problémově orientovaného studia. Za Radiodiagnostickou kliniku jsou informace o předmětu uvedeny v aplikaci Výuka (http://vyuka.lf3.cuni.cz).
Poslední úprava: Votava Felix, doc. MUDr., Ph.D. (27.11.2019)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je seznámit se se základy dětského lékařství, anamnezy, fyzikálního vyšetření, zvláštností hodnocení laboratorních nálezů v pediatrii, zákonitostmi dětského růstu a vývoje, dále se základy gynekologie - anatomie pohlavních orgánů, fyziologie a patologie menstruačního cyklu a oplození,  základní vyšetřovací metody (laboratorní i zobrazovací) v gynekologii a porodnictví, VVV a endokrinní syndromy, prenatální diagnostika a screening VVV.

Poslední úprava: Votava Felix, doc. MUDr., Ph.D. (27.11.2019)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínky pro zápočet z pediatrické části: 80% účast na stážích a seminářích s omluvením nepřítomnosti. Účast pod 80% se musí nahradit.

Podmínky pro zápočet z gynekologicko-porodnické části: 80% účast na stážích s omluvením nepřítomnosti.  Účast pod 80% se musí nahradit.

Zkouška formou písemného testu typu otázky s výběrem z více odpovědí v průběhu příslušného zkouškového období.
Témata zkušebního testu kopírují jednotlivé výukové jednotky (syllabus). Z každé jednotky bude test obsahovat 1-2 otázky, celkem tedy 60-120 otázek.

Poslední úprava: Votava Felix, doc. MUDr., Ph.D. (25.09.2023)
Literatura

Nelson Essentials of Pediatrics. KJ Marcdante, RM Kliegman, Elsevier 2018

L.Rob a kol.: Gynekologie, Galén, 2019

Z. Vacek: Embryologie, Grada, 2006

A. Roztočil a kol.: Moderní gynekologie, Grada, 2011

A.Roztočil a kol.: Moderní porodnictví, Grada, 2008

Pathologic Basis of Disease (7th edition a 8th edition)- Kumar, Abbas, Fausto, Aster Eds. Elsevier, Saunders (2004, 2010) (ISBN978-1-4160-3121-5)

Bláhová K, Fencl F, Lebl J at al.: Pediatrická propedeutika., Galén 2019, ISBN 978-80-7492-442-2

Lebl J, Provazník K, Hejcmanová L: Preklinická pediatrie. Druhé vydání, Galén, 2007

M. Bayer ed. : Pediatrie, Triton 2011

Essential Obstetrics and Gynaecology. E M Symonds, Churchill Livingstone, 1992. ISBN 0-443-02207-0

Fundamentals of Obstetrics and Gynaecology. D Llewellyn Jones.  Faber, 1990. ISBN 0-571-142273

Illustrated Textbook of Obstetrics. G Chamberlain, C Gibbons, J Dewhurst, Gower, 1989. ISBN 0-397-44580

Poslední úprava: Votava Felix, doc. MUDr., Ph.D. (27.11.2019)
Sylabus

Syllabus: (S=seminář, PC=praktické cvičení (stáž), P=přednáška, PA=patologická anatomie, PF=patologická fyziologie, F=farmakologie, A=anatomie)
Úvod do pediatrie, Historie, anamnéza, fyzikální vyšetření dítěte, S; Růst a vývoj jedince v dětství, S; PA: poruchy prenatál vývoje, patol plodu a novor, S; Hodnocení růstu dítěte, percentily, PC; Puberta a její poruchy, S; Praxe u lůžka - anamnéza, fyzikálního vyšetření, PC; Psychomotorický vývoj, S; Akutní situace, rezuscitace v pediatrii. S; PF: poruchy vývoje motoriky z hlediska neurověd,S; PF: fetální oběh, poruchy adaptace po porodu,S; Interpretace laboratorních nálezů v dětském věku, S; Úvod do neonatologie, PC; Vyšetření novorozence, PC; Vrozené vývojové vady kardiovaskulárního syst, S; Vrozené vývojové vady respiračního syst,S; PF: poruchy funkce ledvin, trávení, malabsorbce,S; Vrozené vývojové vady GIT syst, S; Vrozené vývojové vady urotraktu,S; PF: poruchy endokrin. systému - růst, puberta,S; F: Specifika farmakoterapie v dětském věku, P; PA: Vrozené vývojové vady (urotrakt, GIT,plic), P; CAN syndrom (zneužívané a týrané dítě), P, PA: Nádory dětského věku, P; Mateřské mléko, kojení, poruchy výživy, P; Vyš. metody v mamologii, S; Vyšetřovací metody v gynekologii, S; Nádory dělohy, S; Vyšetřovací metody v porodnictví, S; Patologie mléčné žlázy, S; Mikroskopování, PC; Ultrazvuk v gynekologii a porodnictví, S; Urodynamické vyšetření, S; Endoskopické vyšetřovací metody, S; Ektopická gravidita,S; Spontánní a arteficiální abort, S; Poruchy menstr. cyklu - diagnostika, S; Poruchy menstr. cyklu - terapie, S; Poruchy rytmu a amenorea, S; Fysiologie reprodukce a oplození, S; Poruchy plodnosti - sterilita, infertilita, S; Základy gyn. vyšetření-fantom, PC; Patologie těhotenství, S; Morfologický obraz poruch menstr. cyklu,S; Podávání léků v těhotenství a laktaci, S; Prenatální diagnostika VVV, S; Screeningová vyšetření, S; Základy genetického vyšetření, S; Dysmenorea a premenstruační syndrom, S Hormonální antikoncepce, S; A: Anatomie rodidel a fysiologie menstruačního cyklu,P; PA: Nádory ženského pohlavního traktu, P; VVV rodidel - ageneze, malformace, gynatrezie, poruchy splývání, P; Endokrinní syndromy - hypotalamické, adenohypofyzární syndrom, ovariální poruchy, P; Plánované rodičovství, P

Poslední úprava: Votava Felix, doc. MUDr., Ph.D. (27.11.2019)
Vstupní požadavky

Ukončené předměty Struktura a funkce lidského těla a Obecné základy patologie a patofyziologie

Finished subjects Structure and function of the human body and General basic pathology and pathophysiology

Poslední úprava: Votava Felix, doc. MUDr., Ph.D. (27.11.2019)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínky pro zápočet z pediatrické části: 80% účast na stážích a seminářích s omluvením nepřítomnosti. Účast pod 80% se musí nahradit.

Podmínky pro zápočet z gynekologicko-porodnické části: 80% účast na stážích s omluvením nepřítomnosti.  Účast pod 80% se musí nahradit.

Zkouška formou písemného testu typu otázky s výběrem z více odpovědí v průběhu příslušného zkouškového období.
Témata zkušebního testu kopírují jednotlivé výukové jednotky (syllabus). Z každé jednotky bude test obsahovat 1-2 otázky, celkem tedy 60-120 otázek.

Poslední úprava: Votava Felix, doc. MUDr., Ph.D. (25.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK