PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dítě a dospívající s handicapem - CVOL54
Anglický název: Handicapped Children and Youth
Zajišťuje: Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV (12-KDD)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/30, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: MUDr. Daniela Palyzová, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Povinně volitelný jednosemestrový kurz určený pro 3. nebo 4. ročník. Kurz představuje mnohostranný pohled na životní omezení, vývojové a výukové potřeby jedinců, trpících specifickou vrozenou nebo získanou vadou, onemocněním nebo návykem. Jednotlivá témata jsou zaměřena zvláště na prezentaci aktuálně dostupných pomůcek nebo metod, sloužících k řešení tíživé životní situace, především s výhledem uplatnění v dospělosti.
Poslední úprava: Vlasáková Alena, Mgr., DiS. (24.04.2009)
Cíl předmětu -

Cílem je seznámit studenty povinně volitelného kurzu ?Dítě a dospívající s hendikepem? se širokým spektrem poruch, limitujících somatický, neuropsychický, smyslový a sociální vývoj dětí, které vyžadují zvláštní péči a s dostupnými metodami jejich výchovy, výuky a přípravy pro praktický život.

Poslední úprava: Vlasáková Alena, Mgr., DiS. (24.04.2009)
Literatura -

Individuální výběr podle zadaného tématu seminární práce

Poslední úprava: Vlasáková Alena, Mgr., DiS. (24.04.2009)
Metody výuky -

Návštěvy zařízení, specializovaných na zdravotní péči, výchovu a výuku dětí vyžadujících zvláštní péči. V rámci těchto exkurzí je zajištěn vždy teoretický výklad daného problému, osobní kontakt s klienty, praktické ukázky péče a výuky dětí se specifickou vadou či onemocněním, přehrávání specifických situace komunikace s klientem atd.

Kurz v rozsahu 30 výukových hodin zahrnuje úvodní seminář věnovaný obecným informacím o hendikepu, dále sestává z 8 návštěv specializovaných zařízení a je ukončen společným setkáním a prezentací samostatných seminárních prací na vybrané téma.

Poslední úprava: Vlasáková Alena, Mgr., DiS. (24.04.2009)
Požadavky ke zkoušce -

100% účast na praktické výuce, náhrada absence je možná po individuální dohodě s vedoucím kurzu. Vypracování a závěrečná obhajoba seminární práce.

Poslední úprava: Vlasáková Alena, Mgr., DiS. (24.04.2009)
Sylabus -

Zahajovací seminář zaměřený na definici, spektrum a obecné otázky spojené s hendikepem ve vývojovém období dětství a dospívání. Specifickými tématy, kterým je věnována pozornost z hlediska etiologie, diagnostiky, léčby a zvláště přístupu k výchově a výuce jsou: smyslové poruchy (slabozrakost, slepota, poruchy sluchu, řeči), chronická onemocnění (např. onkologická problematika, chronické selhání ledvin atd.), poruchy časného stadia neuropsychického vývoje (specializovaná neurologická a rehabilitační péče), hipoterapie, abusus drog a kouření, komunikace s hendikepovaným dítětem, práce s rodinou postiženého dítěte s pomocí videotréninku.

Poslední úprava: Vlasáková Alena, Mgr., DiS. (24.04.2009)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK