PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Operační léčba onemocnění pohybového aparátu - CVOL0342
Anglický název: Operative treatment of disorders and injuries of the musculoskeletal system
Zajišťuje: Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-ORTO)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/15, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (5)
Minimální obsazenost: 1
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Jiří Skála-Rosenbaum, Ph.D.
prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.
Patří mezi: VSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
VSEOB1-VP-3 (ZÁPIS)
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Kurz "Operační léčba onemocnění pohybového aparátu" je zaměřen na prezentaci možností operační léčby ortopedických onemocnění a stavů po závažných poraněních kloubů. Uvádí přehled typických klinických obtíží, základní diagnostiku fyzikálním vyšetřením a zobrazovacími metodami, způsob plánování jednotlivých operačních výkonů a jejich provedení.
Poslední úprava: Maternová Kateřina, Bc. (22.08.2023)
Cíl předmětu -

Primárním cílem předmětu je podání komplexního pohledu na subjektivní obtíže a objektivní projevy jednotlivých ortopedických onemocnění a posttraumatických stavů vyžadujících operační léčbu.
Sekundárním cílem je prezentovat diagnostiku těchto stavů zobrazovacími metodami.
Terciálním cílem je vysvětlit indikace jednotlivých operačních výkonů a způsob jejich plánování.
Kvartérním cílem je seznámit studenty se samotným provedením těchto operačních výkonů.

Poslední úprava: Maternová Kateřina, Bc. (22.08.2023)
Literatura -

Douša P., Pešl T., Džupa V., Krbec M. (Eds): Vybrané kapitoly z ortopedie a traumatologie pro studenty medicíny. Praha, Karolinum 2021

Gallo J a kol: Ortopedie pro studenty lékařských a zdravotnických fakult. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci 2011, ISBN 978-80-244-2486-6

Sosna A a kol: Základy ortopedie. 1. vyd. Triton 2001

 

Adams JC, Hamblen DL: Outline of Orthopaedics. 14th ed. Churchill Livingstone, 2009

Dandy DJ, Edwards DJ: Essential Orthopaedics and Trauma. 5th ed. Churchill Livingstone 2009

Duckworth T, Blundell CM: Orthopaedics and Fractures. 4th ed. Wiley-Blackwell 2010

McRae R: Practical Fracture Treatment. 5th ed. Churchill Livingstone 2008

Poslední úprava: Maternová Kateřina, Bc. (22.08.2023)
Metody výuky -

Jedná se o kurz založený na seminářích, kdy studenti jsou předem vybaveni studijními materiály týkajícími se následujícího semináře. Výuka pak má interaktivní charakter. Je vždy doplněna sadou diapozitivů nálezů zobrazovacích technik a peroperačních nálezů. Některá témata jsou doplněna videosekvencemi rovněž z průběhu operačních výkonů.

Poslední úprava: Maternová Kateřina, Bc. (22.08.2023)
Požadavky ke zkoušce -

Zápočet je udělen:
1. po absolvování 80 % v rozvrhu předepsané výuky a úspěšném absolvování závěrečného testu,
2. v případě nesplnění této podmínky po absolvování náhradní individuální klinické stáže po předchozí domluvě s vedoucím učitelem kurzu.

Poslední úprava: Maternová Kateřina, Bc. (22.08.2023)
Sylabus -

1. Operační léčba ramena a paže
2. Operační léčba lokte, předloktí, zápěstí a ruky
3. Operační léčba poranění pánve, acetabula a kyčle
4. Endoprotetika kyčle
5. Revizní endoprotetika kyčle, pooperační rehabilitace
6. Operační léčba stehna, kolena a bérce
7. Operační léčba hlezna a nohy

Poslední úprava: Maternová Kateřina, Bc. (22.08.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK