PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Konzervativní léčba onemocnění pohybového aparátu - CVOL0341
Anglický název: Conservative treatment of disorders and injuries of the musculoskeletal system
Zajišťuje: Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-ORTO)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/15, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (5)
Minimální obsazenost: 1
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.
Patří mezi: VSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
VSEOB1-VP-3 (ZÁPIS)
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Kurz "Konzervativní léčba onemocnění pohybového aparátu" je zaměřen na prezentaci možností konzervativní léčby ortopedických onemocnění a stavů po závažných poraněních kloubů. Uvádí přehled typických klinických obtíží, základní diagnostiku fyzikálním vyšetřením a zobrazovacími metodami, způsob plánování terapie.
Poslední úprava: Maternová Kateřina, Bc. (22.08.2023)
Cíl předmětu -

Primárním cílem předmětu je podání komplexního pohledu na subjektivní obtíže a objektivní projevy jednotlivých ortopedických onemocnění a posttraumatických stavů vyžadujících léčbu.
Sekundárním cílem je prezentovat diagnostiku těchto stavů zobrazovacími metodami.
Terciálním cílem je vysvětlit indikace konzervativní léčby těchto stavů.
Kvartérním cílem je seznámit studenty se samotným prováděním konzervativní léčby.

Poslední úprava: Maternová Kateřina, Bc. (22.08.2023)
Literatura -

V. Báča a kol.: Diagnostika a léčba nejčastějších osteoporotických zlomenin. Karolinum, 2017

P. Douša a kol.: Vybrané kapitoly z ortopedie a traumatologie pro studenty medicíny. Karolinum, 2021

P. Dungl a kol.: Ortopedie. Druhé vydání. Grada, 2014

J. Gallo a kol.: Ortopedie pro studenty lékařských a zdravotnických fakult. Druhé vydání. Vydavatelství Univerzity Palackého, 2015

J. Lébl a kol.: Onemocnění skeletu u dětí. Galén 2019

K. Pavelka a kol.: Revmatologie. Maxdorf, 2012

D.J. Dandy, D.J. Edwards: Essential Orthopaedics and Trauma. 5th edition. Churchill Livingstone Elsevier, 2009

T. Duckworth, C.M. Blundell: Orthopaedics and Fractures. 4th edition. Wiley-Blackwell, 2010

D.L. Hamblen, H. Simpson: Adams´s Outline of Orthopaedics. 14th edition. Churchill Livingstone, 2010

M. Hochberg et al.: Rhematology. 6th edition. Elsevier Mosby, 2015

T.O. White et al.: McRae´s Orthopaedic Trauma and Emergency Fracture Management. 3rd edition. Elsevier, 2016

Poslední úprava: Maternová Kateřina, Bc. (22.08.2023)
Metody výuky -

Jedná se o kurz založený na seminářích, kdy studenti jsou předem vybaveni studijními materiály týkajícími se následujícího semináře. Výuka pak má interaktivní charakter. Je vždy doplněna sadou diapozitivů nálezů zobrazovacích technik. Některá témata jsou doplněna videosekvencemi.

Poslední úprava: Maternová Kateřina, Bc. (22.08.2023)
Požadavky ke zkoušce -

Zápočet je udělen:
1. po absolvování 80 % v rozvrhu předepsané výuky a úspěšném absolvování závěrečného testu,
2. v případě nesplnění této podmínky po absolvování náhradní individuální klinické stáže po předchozí domluvě s vedoucím učitelem kurzu.

Poslední úprava: Maternová Kateřina, Bc. (22.08.2023)
Sylabus -

1. Klinická anatomie a vyšetření končetin
2. Zobrazovací metody v ortopedii
3. Vrozené vady pohybového aparátu
4. Artróza
5. Entezopatie a kostní nekrózy
6. Záněty kostí a kloubů
7. Ortopedická onkologie

Poslední úprava: Maternová Kateřina, Bc. (22.08.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK