PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Aplikovaná kinezioterapie - CVOL0327
Anglický název: Applied kinesiology
Zajišťuje: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/30, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: 8
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.
Mgr. Renáta Tejnská
Patří mezi: BF-VP-2 (ZÁPIS)
BF-VP-3 (ZÁPIS)
BFY-VP-2 (ZÁPIS)
BFY-VP-3 (ZÁPIS)
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Víkendový kurz v Českém Brodě. Studenti užijí své dosavadní znalosti v syntetickém přístupu k jednotlivým diagnózám s častým výskytem v ambulancích fyzioterapie. Studenti získají znalost zacílení kineziologického rozboru a dalších cílených vyšetření k upotřebení při návrhu krátkodobého a dlouhodobého rehabilitačního plánu. Zodpovíme otázku, kdy pacient nepatří do ordinace fyzioterapeuta a kam jej odeslat. Syntéza jednotlivých fyzioterapeutických metod a jejich užití v daných terapeutických přístupech.
Poslední úprava: Maternová Kateřina, Bc. (05.04.2023)
Podmínky zakončení předmětu

zkouška

Poslední úprava: Maternová Kateřina, Bc. (05.04.2023)
Podmínky zakončení předmětu

zkouška

Poslední úprava: Maternová Kateřina, Bc. (05.04.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK