PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Klinická praxe v rámci programu ERASMUS+ - CVOL0294
Anglický název: Clinical practice within the ERASMUS + program
Zajišťuje: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/160, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (80)
Minimální obsazenost: 1
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.
Patří mezi: BFY-VP-1 (ZÁPIS)
BFY-VP-2 (ZÁPIS)
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Určeno pro studenty vyjíždějící na praxi na zahraniční pracoviště
Poslední úprava: Maternová Kateřina, Bc. (09.06.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Student po návratu předloží garantovi potvrzení o účasti a pošle mu krátkou prezentaci.

Poslední úprava: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (30.08.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Student po návratu předloží garantovi potvrzení o účasti a pošle mu krátkou prezentaci.

Poslední úprava: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (30.08.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK