PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Rehabilitace - CVOL0197
Anglický název: Rehabilitation
Zajišťuje: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/12, Z [HS]
letní s.:0/12, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (10)
letní:neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.
Patří mezi: VSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
VSEOB1-VP-3 (ZÁPIS)
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Primárním cílem rehabilitace je obnovení fyzických a / nebo psychických schopností pacienta po akutním nebo v rámci chronického onemocnění a jeho opětovné začlenění do sociálního a pracovního života. Rehabilitace je interdisciplinární proces, který často vyžaduje spolupráci lékařů, zdravotních sester, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, psychologů, logopedů a dalších odborníků. Kromě lékařské a terapeutické péče zde probíhá například edukace, předpis pomůcek, školení soběstačnosti v aktivitách denního života, pomoc při znovuzařazení do pracovního procesu. Průběh rehabilitace je komplexním individuálním procesem, který cílí na dosažení co nejvyšší kvality života a soběstačnosti, a který je součástí prakticky všech klinických lékařských oborů, z čehož vyplývá potřeba znalostí alespoň základních rehabilitačních indikací a metodik.
Poslední úprava: Maternová Kateřina, Bc. (31.03.2020)
Podmínky zakončení předmětu -
100% účast nebo účast na 5ti blocích a referát

Poslední úprava: Maternová Kateřina, Bc. (31.03.2020)
Sylabus -

V rámci povinně volitelného předmětu s rozsahem 20ti hodin není možné obsáhnout všechny tematické okruhy, zde bude proveden výběr, který bude v letním a zimním semestru rozdílný.

1. Všeobecná část

2. Specializovaná část

ortopedie, traumatologie a anesteziologie - kardiologie, angiologie, kardiochirurgie, pneumologie - neurobehaviorální vědy - nefrologie, urologie, revmatologie a geriatrie - pediatrie, gynekologie a porodnictví - diabetologie-endokrinologie-gastroenterologie-hepatologie a břišní chirurgie

Poslední úprava: Maternová Kateřina, Bc. (31.03.2020)
Podmínky zakončení předmětu -
100% účast nebo účast na 5ti blocích a referát

Poslední úprava: Maternová Kateřina, Bc. (31.03.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK