PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Patofyziologie kardiovaskulárních onemocnění a jejich chirurgická léčba - CVOL0123
Anglický název: Patophysiology of cardiovascular diseases and their surgical treatment
Zajišťuje: IKEM (12-IKEM)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/30, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (8)
Minimální obsazenost: 4
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: MUDr. Peter Ivák, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Alena Vlasáková, DiS. (09.12.2015)
Kurz bude zaměřen na základy patofyziologie kardiovaskulárních onemocnění a jejich kardiochirurgickou léčbu. Výukové jednotky 1-8 budou rozděleny do dvou částí. Teoretický úvod do problematiky bude následován praktickým vyšetřením konkrétního pacienta u lůžka a analýzou klinických dat. Výukové jednotky 9-11 jsou praktickou ukázkou kardiochirurgické operativy a budou probíhat během celého trvání kurzu. /This course is focused on patophysiology of cardiovascular diseases and surgical treatment of this diseases. First eight lectures are divided into two parts. Theoretical introduction is followed by a patient examination and analysis of clinical data. Lectures 9-11 are a practical part at the operating room, during whole semester./
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Alena Vlasáková, DiS. (09.12.2015)

účast/attendance

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Alena Vlasáková, DiS. (09.12.2015)

* Stručný sylabus kursu:
Teorie: 9hod Praxe: 21 hod 

Č. tématu počet vyučovacích hodin Téma
1 2 Patofyziologie kardiovaskulárních onemocnění
2 2 Úvod do kardiochirurgie
3 2 ICHS a komplikace ICHS 
4 2 Chlopenní vady 
5 2 Nemoci aorty a léčba arytmií
6 2  Anestézie v kardiochirurgii
7 2 Chirurgická léčba srdečního selhání
8 2 Kasuistiky
9 4 Operační sál
10 5 Operační sál
11 5 Operační sál

 
Volitelné: noční služba: 8 hod

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Alena Vlasáková, DiS. (09.12.2015)

účast/attendance

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK