PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktikum z biochemie - CVO015P1
Anglický název: Clinical Laboratory Practice
Zajišťuje: Ústav imunologie a klinické biochemie 3. LF (12-IMUN)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Praktická cvičení orientovaná na principy práce v klinicko-biochemické laboratoři, s důrazem na popis významu preanalytické, analytické a postanalytické fáze celkového procesu vyšetřování.
Poslední úprava: Jabor Antonín, prof. MUDr., CSc. (29.09.2022)
Cíl předmětu

Získat povědomí o laboratorních oborech a především klinické biochemii jako jednoho ze základních oborů laboratorní medicíny. Pochopit význam preanalytické fáze pro získání kvalitního výsledku. Orientačně se seznámit s používanými technologiemi. Poznat principy interpretace laboratorních výsledků. Pochopit souvislosti mezi výsledky laboratorních vyšetření a stavem pacienta.

Poslední úprava: Jabor Antonín, prof. MUDr., CSc. (29.09.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Účast na všech částech výuky. V případě jedné absence možnost nahradit vypracováním písemné práce po dohodě s vyučujícími. 

Poslední úprava: Jabor Antonín, prof. MUDr., CSc. (29.09.2022)
Literatura

Laboratorní příručky pracovišť, odkud student/ka pochází nebo laboratoře, která pro pracoviště studenta/studentky poskytuje laboratorní servis.

Případně Laboratorní příručka Centrálních laboratoří FNKV Praha nebo Laboratorní příručka Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha.

Pokročilé informace lze získat například v monografiích:

Antonín Jabor, Janka Franeková, Zdenek Kubíček: Principy interpretace laboratorních testů. 2. vydání, Grada, Praha, 2020.

Jaroslav Racek, Daniel Rajdl: Klinická biochemie. 3. vydání, Galén, Praha, 2021.

Poslední úprava: Jabor Antonín, prof. MUDr., CSc. (29.09.2022)
Metody výuky

Praktická cvičení, semináře, exkurze do laboratoří FNKV a IKEM.

Poslední úprava: Jabor Antonín, prof. MUDr., CSc. (29.09.2022)
Požadavky ke zkoušce

Není relevantní, zkouška se nevyžaduje.

Poslední úprava: Jabor Antonín, prof. MUDr., CSc. (29.09.2022)
Sylabus

Klinická biochemie - představení jako jednoho ze základních oborů laboratorní medicíny.

Preanalytická fáze - význam pro získání korektního výsledku.

Analytická fáze - představení moderních technologií používaných v laboratorní medicíně.

Postanalytická fáze - seznámení s principy interpretace, příklady kazuistik, interpretace výsledků v kritických stavech.

Exkurze do laboratoře.

Poslední úprava: Jabor Antonín, prof. MUDr., CSc. (29.09.2022)
Vstupní požadavky

Nejsou zvláštní požadavky kromě absolvované vakcinace proti hepatitidě B a seznámení se s pravidly bezpečné práce v laboratořích. 

Poslední úprava: Jabor Antonín, prof. MUDr., CSc. (29.09.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Účast na všech částech výuky. V případě jedné absence možnost nahradit vypracováním písemné práce po dohodě s vyučujícími. 

Poslední úprava: Jabor Antonín, prof. MUDr., CSc. (29.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK