PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dětské lékařství II. - CSRZKDL
Anglický název: Peadiatrics II.
Zajišťuje: Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV (12-KDD)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: oba
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/240, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinický přehled
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Výuka navazuje na předcházející výuku propedeutiky a pediatrie. Výuka je soustředěna více na symptomatologii, diagnostiku, diferenciální diagnostiku a léčbu nemocí věkově specifických pro věk novorozenecký, kojenecký, dětský i dorostový.
Poslední úprava: Votava Felix, doc. MUDr., Ph.D. (27.11.2019)
Cíl předmětu -

Cílem je dokončit pediatrické vzdělání posluchačů 6.ročníku v rozsahu oboru požadovaném u státní závěrečné zkoušky a zopakovat si praktické dovednosti vyšetřování pediatrických pacientů a naučit se pediatrické diferenciálně diagnostické rozvahy. Cílem je implementovat studentům pediatrie ke klinickému myšlení i v pediatrii neoddělitelné přívlastky - vývojový, preventivní a sociální.

Poslední úprava: Votava Felix, doc. MUDr., Ph.D. (27.11.2019)
Literatura -

Bláhová K, Fencl F, Lebl J at al.: Pediatrická propedeutika., Galén 2019, ISBN 978-80-7492-442-2

Klinická pediatrie. J.Lebl, J. Janda, P. Pohunek, J. Starý at al., Galén 2012

Preklinická pediatrie. J.Lebl a kol., Galén, 2007

Pediatrie. Muntau A.C., Grada, 2011

Nelson Essentials of Pediatrics. KJ Marcdante, RM Kliegman, Elsevier 2018

Poslední úprava: Votava Felix, doc. MUDr., Ph.D. (27.11.2019)
Metody výuky -

Bloková výuka, 4 týdny, v rozsahu 160 hodin.

Poslední úprava: Votava Felix, doc. MUDr., Ph.D. (27.11.2019)
Požadavky ke zkoušce -

100% účast na blokové výuce, event. absence ze závažných důvodů bude řešena dle individuální dohody s vyučujícím.

Poslední úprava: Votava Felix, doc. MUDr., Ph.D. (23.09.2021)
Sylabus -

Opakování fyzikálního vyšetření novorozence, kojence, batolete, předškolního , školního dítěte a adolescenta, pediatrické anamnezy. Interpretace laboratorních, zobrazovacích a jiných metod v pediatrii. Zvláštní důraz je věnován respiračním chorobám, onkologii, neonatologii, autoimunitám a imunodeficiencím, gastroenterologii, diabetologii, vnitřnímu prostředí a jeho rozvratům, endokrinologii, hematologii, vyšetřovacím metodám, nefrologii, tyreologii a především diferenciálně diagnostickým diskuzím.

Poslední úprava: Votava Felix, doc. MUDr., Ph.D. (27.11.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK