PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psychoterapie - CRHBTH3
Anglický název: Psychotherapy
Zajišťuje: Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a NÚDZ (12-PCHI)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Jiří Kožený, CSc.
Mgr. Katarína Durecová
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Klinické souborné předměty
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: HABOVA (02.05.2006)
Předmět je vyučován v bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví - Obor Fyzioterapie ve 3. ročníku. Základy přístupu k jednotlivým typům duševních poruch.
Literatura
Poslední úprava: HABOVA (02.05.2006)

Vymětal, J. a kol.: Obecná psychoterapie. Praha Grada Publ. 2004

Kratochvíl, S.: Základy psychoterapie. Portál, 2002

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK