PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Masáž - CRHBST1
Anglický název: Massage
Zajišťuje: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/30, Z [HS]
letní s.:0/30, Z+Zk [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.
Mgr. Pavla Honců, Ph.D.
Mgr. Darina Iskendri
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Praktická cvičení
Neslučitelnost : C1FY007
Záměnnost : C1FY007
Je neslučitelnost pro: C1FY007
Je záměnnost pro: C1FY007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Student získá teoretickou znalost i praktickou dovednost jednotlivých typů masáží. Dozví se o jejich indikacích a kontraindikacích.
Poslední úprava: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (17.12.2019)
Cíl předmětu -

Cíem předmětu je praktické osvojení masážních technik.

Poslední úprava: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (17.12.2019)
Literatura

Strock, U.: Technika masáže v rehabilitaci.Praha Grada Publ., 2010

Lewit, K.: Manipulační léčba v myoskeletální medicíně.5.vyd. ČLS JEP, Praha, 2004

Capko, J.: Základy fyziatrické léčby. Praha Grada Publ., 1998

Plačková, A.: Liečebná masáž, Osvěta, 1992

Kvapilík, J., Pavlů, D.: Základy masáže., Scientia Medica,1994

Poslední úprava: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (17.12.2019)
Metody výuky -

praktika

Poslední úprava: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (29.09.2018)
Požadavky ke zkoušce -

 

Podmínky zápočtu:

ZS -  80% účast na praktické výuce (kontrola dle zápočtového listu). Způsob náhrady praktické výuky (např. z důvodu nemoci) lze domluvit s vyučujícím.

      -  přezkoušení praktických dovedností ve dvojici se spolužákem (klasická masáž - HK, DK, záda, břicho, šíje, hrudník)

      - ústní přezkoušení teoretických znalostí klasické masáže (účinky, indikace, kontraindikace)

LS -  80% účast na praktické výuce (kontrola dle zápočtového listu). Způsob náhrady praktické výuky (např. z důvodu nemoci) lze domluvit s vyučujícím.

     - přezkoušení praktických dovedností ve dvojici se spolužákem (reflexní masáž - záda, pánev, hrudník, šíje a hlava)

     - ústní přezkoušení teoretických znalostí reflexní masáže

 

Podmínky zkoušky:

- zápočet ZS a LS

- přezkoušení praktických dovedností ve dvojici se spolužákem

- ústní přezkoušení teoretických znalostí

 

Teoretické otázky:

 

 1. Definice reflexní masáže (RM), účinky RM
 2. Indikace RM u onemocnění vnitřních orgánů
 3. Indikace RM u onemocnění pohybového aparátu
 4. Kontraindikace RM
 5. Reflexní změny -  Haedovy algické zóny, trigger point, spasmus; charakteristiky, rozdíly, možnosti terapie
 6. Dávkování reflexních masáží
 7. Zásady reflexní masáže
 8. Headovy zóny, charakteristika, příklady segmentové inervace vnitřních orgánů
 9. Měkké tkáně - charakteristiky tkání, postup vyšetření
 10. Pojem "bariéra", typy bariér, charakteristiky, fenomén "tání"
 11. Péče o jizvu (terapie), aktivní jizva, přenesená bolest
 12. Definice klasické masáže (KM), sled masážních hmatů, rozdíly mezi KM a RM
 13. Účinky KM - lokální, vzdálené, celkové
 14. Indikace KM
 15. Kontraindikace KM z celkového stavu
 16. Kontraindikace KM z lokálního nálezu - břicho, dolní (DK) a horní (HK) končetiny

 

 

Praktické otázky:

 1. RM sestava zádová; vyšetření skin drag, Kiblerova řasa, diagnostický hmat, projevy reflexních změn na kůži
 2. RM sestava hrudní; měkké techniky trupu (záda, hrudník)
 3. RM sestava pro šíji a hlavu;  měkké techniky hlava a šíje
 4. RM sestava pánevní; měkké techniky DK

 

Poslední úprava: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (17.12.2019)
Sylabus -

 

1. Rozdělení masáží dle technik, indikací/kontraindikací a účelu jejich poskytování

 2. Instruktáž zásad dodržování hygieny a chování studentů na praxích. Základní charakteristika emulzí, olejů či jiných doprovodných pomůcek a kosmetiky charakteristických pro různé typy/formy masáží. 

 3. Praktika zaměřená na HK, variace a posloupnost hmatů při klasické masáži, sportovní a další modifikace. Základní vysvětlení a praktická ukázka reflexologie ruky.

 4. Praktika zaměřená na DK, variace a posloupnost hmatů při klasické masáži, sportovní a další modifikace. Základní vysvětlení a praktická ukázka reflexologie nohy.

 5. Praktika zaměřená na oblast zad a šíjí, variace a posloupnost hmatů při klasické masáži, sportovní a další modifikace. Základní vysvětlení a praktická ukázka reflexologie páteře.

 6. Praktika zaměřená na oblast hrudníku a břicha, variace a posloupnost hmatů při klasické masáži, sportovní a další modifikace. Základní vysvětlení a praktická ukázka reflexologie v dané oblasti, zvláště důraz na reflexní masáže hrudníku.

 7. Orientální a východní masáže.

 8. Praktika zaměřená na převedení teorie do praxe do oblasti zdravotní masáže. Student si uvědomí jednoduchou metodiku práce, která má standardizovaný postup ve zdravotnictví.

Poslední úprava: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (10.01.2020)
Vstupní požadavky -

základy anatomie

 

Student bude na praxi vybaven prostěradlem (perlan), osuškou a olejem či krémem vhodný pro jeho typ pokožky.

Poslední úprava: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (29.09.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK