PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psychiatrie - CRHBPT3
Anglický název: Psychiatry - physiotherapy
Zajišťuje: Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a NÚDZ (12-PCHI)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:20/10, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (36)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.pcp.lf3.cuni.cz/pcpout/vyuka3lf.htm
Garant: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Klinické souborné předměty
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. (29.11.2019)
Předmět je vyučován v bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví - Obor Fyzioterapie. Předmět seznamuje studenty s oborem psychiatrie, tedy diagnostickou, léčbou a prevencí duševních poruch a možnosti fyzioterapie v oblasti terapie a prevence duševních poruch. Představeny jsou klinické projevy a průběh duševních poruch dle základních diagnostických okruhů a základy farmakoterapie, psychoterapie a rehabilitace relevantní pro fyzioterapeuty.
Cíl předmětu
Poslední úprava: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. (29.11.2019)

Seznámení studentů s klinickým obrazem a průběhem základních dušeních poruch a se základy léčby biologické, psychoterapeutické a rehabilitačně sociální, s příhlednutí k potřebám fyzioterapeutům při jejich zapojení do komplexní péče o osoby s duševním onemocněním. Důraz je též kladen na specifika komunikace s osobami s duševním onemocněním.

Literatura
Poslední úprava: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. (29.11.2019)

Jiří Raboch, Pavel Pavlovský, Dana Janotová. Psychiatrie - minimum pro praxi (4. vydání, TRITON 2006). ISBN 80-7254-746-1
Ján Praško a kolektiv. Psychiatrie (Informatorium Praha 2003) ISBN-80-7333-0024
Tomáš Petr, Eva Marková a kolektiv. Ošetřovatelství v psychiatrii (Grada Publishing 2014). ISBN 978-80-247-4236-6

Metody výuky
Poslední úprava: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. (24.09.2021)

Interaktivní přednášky pokrývající základní oblasti psychiatrie a praktická cvičení přímo na psychiatrických odděleních.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. (29.11.2019)

Zápočet:
80% docházka
 
 
Zkouška:
Test, 70% úspěšnost 

Sylabus
Poslední úprava: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. (24.09.2021)

Praktická cvičení: Celodenní stáž na odděleních psychiatrické kliniky v Národním ústavu duševního zdraví

Přednášky:

Obecná psychiatrie - psychopatologie
Léčba v psychiatrii: biologické postupy
Léčba v psychiatrii: Psychoterapie
Psychotické poruchy
Organické poruchy
Poruchy nálady
Úzkostné poruchy
Závislosti
Poruchy příjmu potravy
Dětská psychiatrie
Shrnutí, opakování, test

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK