PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Protetika a ortotika - CRHBPO3
Anglický název: Prosthetics and Orthotics
Zajišťuje: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:30/15, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Ing. Jan Červený
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Klinické souborné předměty
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: doc. MUDr. Dobroslava Jandová (13.07.2016)
Základy stavby, funkce a použití jednotlivých typů protetických a ortotických pomůcek, jejich aplikace u jednotlivých typů postižení. Indikace a kontraindikace protetických pomůcek, péče o amputované pacienty, informace o náhradách 3D tiskem. Praktická cvičení: návštěva protetických zařízení, ukázky výroby protéz a ortéz, měření pacienta, instruktáž a nácvik pro používání protetických pomůcek.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. MUDr. Dobroslava Jandová (13.07.2016)

Seznámit studenty se základy protetiky a ortotiky, které jsou nutné pro práci fyzioterapeuta.

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D. (17.12.2019)

Červený, J. Komplexní rehabilitační péče u pacientů po amputaci dolní končetiny. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2008, (3):105-109.ISSN 1211-2658.

Barčová, H., Nedvědová I. Praktické využití standardu léčebné rehabilitaceupacientů po amputaci dolní končetiny ve stehně. Lékařské listy. Příloha Zdravotnických novin, 2001, roč. 50, č.29, s.20-23

Brozmanová, B. a kol.Ortopedická protetika. Martin: Osveta, 1990. 479s. ISBN 80-217-0133-1.

Cmunt, E.Nácvik chůze na stehenní protéze. Rehabilitácia. 1997, roč.30, č.2, s.86-95.

Hadraba, I.Ortopedická protetika. II. část. Praha: Karolinum, 2006. 106s. ISBN 80-246-1296-8.

Kálal, J. Amputace končetiny a tělesná zátěž. In: Pohybový systém a zátěž. Praha: Grada, 1997. 252s. ISBN 80-7169-258-1

Kolář, P. et al.Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009, 713s. ISBN 978-80-7262-657-1.

Matějíček, M. Ortopedická protetika. In Dungl, P. a kol. Ortopedie. Praha: Grada, 2005, s.165-176, 1280s. ISBN 80-247-0550-8.

Protetika, vydala Federace ortopedických protetiků technických oborů v Nakladatelství Svoboda, Praha květen 2002, 313 s.

Ortotika, vydala Federace ortopedických protetiků technických oborů ve společnosti Craft Consulting a.s., Praha červen 2004, 224 s.

 

Metody výuky -
Poslední úprava: HERBENOV (08.08.2008)

přednášky, praktická cvičení, demonstrace, návštěva protetického pracoviště

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D. (17.12.2019)

Zápočet je udělen za 80% účast na praktické výuce (kontrola dle zápočtového listu) a úspěšné složení zápočtového testu (80% správných odpověďí).

Zkouška: ústní přezkoušení dle tématických okruhů:


1.   Protetické vybavení po amputaci v přednoží

2.   Protetické vybavení po transtibiální amputaci

3.   Interim protézy - prvovybavení, technické možnosti, indikace

4.   Indikační stupně aktivity vs. sestava protetické pomůcky

5.   Standardní a speciální typy protéz u DK - technické možnosti a indikace

6.   Harmony systém - indikace

7.   Zatížitelné a nezatížitelné plochy při transtibiální a trasfemorální  amputaci

8.   Kolenní klouby, protézová chodidla - základní charakteristika a použití

9.   Protetické vybavení po transfemorální amputaci

10.  Protetické vybavení po exartikulaci kolenního kloubu

11.  Tvary pahýlových lůžek po transfemorální amputaci - indikace

12.   Speciální technologie pahýlových lůžek u protéz DK (tvary, vnitřní lůžka protéz)

13.   Protetické vybavení po transhumerální a transradiální amputaci - technické možnosti, indikace

14.  Nácvik chůze s protézou  

15.  Péče o amputační pahýl

16.  Chyby při chůzi u pacientů s transfemorální amputací, jejich příčiny a odstranění

17. Trupové ortézy. Vozíky, zvedáky, adjuvatika.

 

 způsob náhrady praktické výuky: individuální stáž dle možností pracoviště

Sylabus
Poslední úprava: doc. MUDr. Dobroslava Jandová (13.07.2016)

* Tématické okruhy:
- Úvod do historie oboru.
- Anatomie, amputační schéma.
- Nemoci amputačních pahýlů.
- Protetometrie, snímání sádrového negativu.
- Protézy HK a DK obecně.
- Protézy DK - stavba a druhy.
- Myoprotézy HK, vyšetření a nácvik vybavování myopotenciálů.
- Ortézy končetinové, ortprotézy.
- Ortézy trupové.
- Technika výroby protéz a ortéz.
- Adjuvatika.
- Vozíky. Zvedáky.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: HERBENOV (27.11.2008)

Splnění studijních povinností předchozích ročníků.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK