PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Interní obory II. - speciální část - CRHBIM3
Anglický název: Internal Subjects
Zajišťuje: Interní klinika 3. LF UK a FNKV (12-2INK)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/45, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 3 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Marie Valešová, CSc.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Klinické souborné předměty
Prerekvizity : CRHBIM2
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. MUDr. Marie Valešová, CSc. (29.09.2008)
Předmět je vyučován v bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví - Obor Fyzioterapie ve 3. ročníku. Předmět navazuje na RHBIM2 - Interní obory 1. V tomto ročníku se koná z předmětu zkouška. V teoretické části realizované formou přednášek se studenti seznamují s medicínskými východisky interního oboru (resp.specializovaného interního oboru)a s podmínkami, za kterých lze provádět fyzioterapii u nemocných s určitým druhem interního onemocnění.V průběhu praktických cvičení se studenti učí, jak reagovat podle obecných potřeb nemocných s určitým druhem interního onemocnění, s cílem rozvíjet praktické dovednosti a aplikovat teoretické znalosti. Bloky: -vždy včetně klinické fyziologie a vyšetřovacích metod 1.Choroby krve 2.Choroby žláz s vnitřní sekrecí 3.Choroby pohybovéhop aparátu
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. MUDr. Marie Valešová, CSc. (29.09.2008)

Student po absolvování předmětu interní obory bude schopen:

1.S porozuměním užívat odborné pojmy vztahující se k jednotlivým tématickým celkům

2.Orientovat se v základních medicínských diagnózách z jednotlivých oblastí interního lékařství, tzn. z oblasti kardiologické, pneumologické, gastrointestinální, nefrologické, neurologické, rehabilitační, onkologické a geriatrické, dále z oblasti poruch metabolismu, poruch vnitřního prostředí, chorob krve, žláz s vnitřní sekrecí, pohybového ústrojí,

3.Nalézt zdroje informací o dalších onemocněních v základním kurzu nezmiňovaných (slovníky, příručky, odborné časopisy) a tyto informace zpracovat tak, aby se staly součástí jeho profesionálních znalostí a dovedností

4.Na základě integrace znalostí předcházejících modulů a modulu klinického ošetřovatelství formulovat základní problémy, sestavit cíl a plán individualizované fyzioterapeutické péče u konkrétního nemocného s interním onemocněním

Literatura -
Poslední úprava: HABOVA (02.05.2006)

Chrobák, L.: Propedeutika vnitřního lékařství. Praha, Grada 1997

Doenges, M.E.; Moorhouse, M.F.: Kapesní průvodce zdravotní sestry. Praha, Grada-Avicenum 1997

Drábková, J.; Horáček, H.: Hodnocení, rozhodování a prognostika v medicíně akutních a kritických stavů. Referátový výběr z anesteziologie a resuscitace. Praha 1992, č.1/2

Pacovský,V.: Klinická propedeutika pro magisterské a bakalářské studium ošetřovatelství. Praha,Karolinum 1999

Vnitřní lékařství Galén 1999, s.949

Widimský, P. a kolektiv: Základní klinické problémy v kardiologii a pneumologii. Triton 2004

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. MUDr. Marie Valešová, CSc. (29.09.2008)

Přednášky, semináře, praktická cvičení

Sylabus -
Poslední úprava: Marcela Sodomková (07.11.2008)

Předmět je rozdělen na propedeutickou část a dále na problematiku jednotlivých systémů a orgánů.

Interní propedeutika- anamnéza a fyzikální vyšetření jednotlivých systémů

Bloky: -vždy včetně klinické fyziologie a vyšetřovacích metod

1.Choroby pohybového aparátu

2.Choroby žláz s vnitřní sekrecí

3.Choroby krve

4.Poruchy metabolismu a vnitřního prostředí

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK