PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Léčba onemocnění a deformit páteře - CPVL021
Anglický název: Treatment of disorders and deformities of the spine
Zajišťuje: Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-ORTO)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/15, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.
Patří mezi: VSEOB-PVK-3 (ZÁPIS)
VSEOB-PVK-4 (ZÁPIS)
VSEOB1-PVK-3 (ZÁPIS)
Prerekvizity : C1VL001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Kurz "Léčba onemocnění a deformit páteře" je zaměřen na prezentaci možností konzervativní a operační léčby ortopedických onemocnění a stavů po závažných poraněních páteře. Uvádí přehled typických klinických obtíží, základní diagnostiku fyzikálním vyšetřením a zobrazovacími metodami, způsob plánování jednotlivých operačních výkonů a jejich provedení. Cílem předmětu je podání komplexního pohledu na subjektivní obtíže a objektivní projevy jednotlivých ortopedických onemocnění, posttraumatických stavů vyžadujících léčbu, prezentovat diagnostiku těchto stavů zobrazovacími metodami,vysvětlit indikace jednotlivých operačních výkonů a způsob jejich plánování a seznámit studenty se samotným provedením těchto operačních výkonů.
Poslední úprava: Michenka Petr, MUDr. (28.12.2019)
Cíl předmětu -

Primárním cílem předmětu je podání komplexního pohledu na subjektivní obtíže a objektivní projevy jednotlivých ortopedických onemocnění a posttraumatických stavů vyžadujících léčbu.
Sekundárním cílem je prezentovat diagnostiku těchto stavů zobrazovacími metodami.
Terciárním cílem je vysvětlit indikace jednotlivých operačních výkonů a způsob jejich plánování.
Kvartérním cílem je seznámit studenty se samotným provedením těchto operačních výkonů.

Poslední úprava: Michenka Petr, MUDr. (21.03.2020)
Literatura -

Gallo J. a kol.: Ortopedie pro studenty lékařských a zdravotnických fakult. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci 2011, ISBN 978-80-244-2486-6

Sosna A. a kol.: Základy ortopedie. 1. vyd. Triton 2001

Adams J.C., Hamblen D.L.: Outline of Orthopaedics. 14th ed. Churchill Livingstone, 2009

Dandy D.J., Edwards D.J.: Essential Orthopaedics and Trauma. 5th ed. Churchill Livingstone 2009

Duckworth T., Blundell C.M.: Orthopaedics and Fractures. 4th ed. Wiley-Blackwell 2010

McRae R.: Practical Fracture Treatment. 5th ed. Churchill Livingstone 2008

Poslední úprava: Džupa Valér, prof. MUDr., CSc. (01.12.2019)
Metody výuky -

Jedná se o kurz založený na seminářích, kdy studenti jsou předem vybaveni studijními materiály týkajícími se následujícího semináře. Výuka pak má interaktivní charakter. Je vždy doplněna sadou diapozitivů nálezů zobrazovacích technik a peroperačních nálezů. Některá témata jsou doplněna videosekvencemi rovněž z průběhu operačních výkonů.

Poslední úprava: Džupa Valér, prof. MUDr., CSc. (01.12.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Podmínky zápočtu:
1. Absolvování 80 % v rozvrhu předepsané výuky a úspěšné absolvování závěrečného přezkoušení.
2. V případě nesplnění této podmínky po absolvování náhradní individuální klinické stáže po předchozí domluvě s vedoucím učitelem kurzu.

Poslední úprava: Džupa Valér, prof. MUDr., CSc. (01.12.2019)
Sylabus -

1. Klinická anatomie a vyšetření páteře, zobrazovací metody
2. Vrozené a vývojové deformity páteře, skolióza
3. Degenerativní onemocnění páteře, diskopatie
4. Poranění páteře a míchy
5. Rehabilitace po poranění páteře, spinální program při míšní lézi
6. Tumory páteře
7. Bolesti v zádech, spondylolistéza

Poslední úprava: Džupa Valér, prof. MUDr., CSc. (01.12.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK