PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Konzervativní léčba onemocnění pohybového aparátu - CPVL003
Anglický název: Conservative treatment of disorders and injuries of the musculoskeletal system
Zajišťuje: Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-ORTO)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/15, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.
Patří mezi: VSEOB-PVK-3 (ZÁPIS)
VSEOB1-PVK-3 (ZÁPIS)
Prerekvizity : C1VL001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Kurz "Konzervativní léčba onemocnění pohybového aparátu" je zaměřen na prezentaci možností konzervativní léčby ortopedických onemocnění a stavů po závažných poraněních kloubů. Uvádí přehled typických klinických obtíží, základní diagnostiku fyzikálním vyšetřením a zobrazovacími metodami, způsob plánování terapie. Cílem předmětu je podání komplexního pohledu na subjektivní obtíže a objektivní projevy jednotlivých ortopedických onemocnění, posttraumatických stavů vyžadujících léčbu, prezentovat diagnostiku těchto stavů zobrazovacími metodami, vysvětlit studentům indikace konzervativní léčby těchto stavů a seznámit studenty se samotným prováděním konzervativní léčby.
Poslední úprava: Michenka Petr, MUDr. (28.12.2019)
Cíl předmětu -

Primárním cílem předmětu je podání komplexního pohledu na subjektivní obtíže a objektivní projevy jednotlivých ortopedických onemocnění a posttraumatických stavů vyžadujících léčbu.
Sekundárním cílem je prezentovat diagnostiku těchto stavů zobrazovacími metodami.
Terciárním cílem je vysvětlit indikace konzervativní léčby těchto stavů.
Kvartérním cílem je seznámit studenty se samotným prováděním konzervativní léčby.

Poslední úprava: Michenka Petr, MUDr. (21.03.2020)
Literatura -

Gallo J. a kol.: Ortopedie pro studenty lékařských a zdravotnických fakult. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci 2011, ISBN 978-80-244-2486-6

Sosna A. a kol.: Základy ortopedie. 1. vyd. Triton 2001

Adams J.C., Hamblen D.L.: Outline of Orthopaedics. 14th ed. Churchill Livingstone, 2009

Dandy D.J., Edwards D.J.: Essential Orthopaedics and Trauma. 5th ed. Churchill Livingstone 2009

Duckworth T., Blundell C.M.: Orthopaedics and Fractures. 4th ed. Wiley-Blackwell 2010

McRae R.: Practical Fracture Treatment. 5th ed. Churchill Livingstone 2008

Poslední úprava: Džupa Valér, prof. MUDr., CSc. (01.12.2019)
Metody výuky -

Jedná se o kurz založený na seminářích, kdy studenti jsou předem vybaveni studijními materiály týkajícími se následujícího semináře. Výuka pak má interaktivní charakter. Je vždy doplněna sadou diapozitivů nálezů zobrazovacích technik. Některá témata jsou doplněna videosekvencemi.

Poslední úprava: Džupa Valér, prof. MUDr., CSc. (01.12.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Podmínky zápočtu:
1. Absolvování 80 % v rozvrhu předepsané výuky a úspěšné absolvování závěrečného přezkoušení.
2. V případě nesplnění této podmínky po absolvování náhradní individuální klinické stáže po předchozí domluvě s vedoucím učitelem kurzu.

Poslední úprava: Džupa Valér, prof. MUDr., CSc. (01.12.2019)
Sylabus -

1. Klinická anatomie a vyšetření končetin
2. Zobrazovací metody v ortopedii
3. Vrozené vady pohybového aparátu
4. Artróza
5. Entezopatie a kostní nekrózy
6. Záněty kostí a kloubů
7. Ortopedická onkologie

Poslední úprava: Džupa Valér, prof. MUDr., CSc. (01.12.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK