PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Počítačová statistická šetření - CPHBS3
Anglický název: Computer Statistical Examination
Zajišťuje: Ústav epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK (12-EPID)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/15, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: RNDr. Alena Fialová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Zdraví informatika
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je vyučován v bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví - Obor: Veřejné zdravotnictví ve 3. ročníku. Použití statistického počítačového programu ke zpracování výběrových statistických šetření na konkrétních datech.
Poslední úprava: Fialová Alena, RNDr., Ph.D. (25.09.2018)
Cíl předmětu -

Praktické využití počítačů při aplikaci statistických metod. Konzultace konkrétní problematiky a využití statistických metod v diplomových pracech.

Poslední úprava: Fialová Alena, RNDr., Ph.D. (25.09.2018)
Podmínky zakončení předmětu

Pro zakončení předmětu se vyžaduje aktivní účast na praktikách.

Poslední úprava: Fialová Alena, RNDr., Ph.D. (25.09.2018)
Literatura -

Hendl, J. Přehled statistických metod. Analýza a metaanalýza dat. 4. vyd. Portál, Praha, 2015

Poslední úprava: Fialová Alena, RNDr., Ph.D. (25.09.2018)
Metody výuky -

praktické cvičení - 1hod.

Poslední úprava: Fialová Alena, RNDr., Ph.D. (25.09.2018)
Sylabus -

Přehled statistických metod

Využití programu EXCEL pro statistické zpracování

Využití statistických programů 

Poslední úprava: Fialová Alena, RNDr., Ph.D. (25.09.2018)
Vstupní požadavky -

Základní znalosti práce s počítačem a základy statistiky.

Poslední úprava: Fialová Alena, RNDr., Ph.D. (25.09.2018)
Podmínky zakončení předmětu

Pro zakončení předmětu se vyžaduje aktivní účast na praktikách.

Poslední úprava: Fialová Alena, RNDr., Ph.D. (25.09.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK