PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dětské lékařství - CPADXX36R
Anglický název: State Examination in Paediatrics
Zajišťuje: Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV (12-KDD)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, SZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Část SRZK. Zkouška navazuje na předcházející výuku propedeutiky a pediatrie. Je soustředěna na etiologii, patofyziologii, symptomatologii, diagnostiku, diferenciální diagnostiku a léčbu nemocí věkově specifických pro věk novorozenecký, kojenecký, dětský i dorostový. Zkouška zahrnuje praktickou část - vyšetření, diagnostiku a návrh terapie konkrétního pacienta. Teoretická část zkoušky zahrnuje i otázku z klinické genetiky.
Poslední úprava: Votava Felix, doc. MUDr., Ph.D. (03.12.2019)
Cíl předmětu -

Cílem je dokončit pediatrické vzdělání posluchačů 6.ročníku v rozsahu oboru požadovaném u státní závěrečné zkoušky a zopakovat si praktické dovednosti vyšetřování pediatrických pacientů a naučit se pediatrické diferenciálně diagnostické rozvahy.

Poslední úprava: Votava Felix, doc. MUDr., Ph.D. (03.12.2019)
Literatura -
Poslední úprava: doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D. (30.10.2019)

Bláhová K, Fencl F, Lebl J at al.: Pediatrická propedeutika., Galén 2019

Z.Straňák, J.Janota: Neonatologie, Mladá fronta, 2015

A.C.Muntau: Pediatrie, Grada, 2014

J.Lebl, J. Janda, P. Pohunek, J. Starý at al.: Klinická pediatrie. Galén 2013

J.lebl, J. Bronský: Malá diferenciální diagnostika v pediatrii, Galén, 2013

Lebl J, Provazník K, Hejcmanová L: Preklinická pediatrie. Druhé vydání, Galén, 2007

Novák I, Kobr J.: Intenzivní péče v pediatrii. Galén, 2008


Nelson Essentials of Pediatrics. KJ Marcdante, RM Kliegman, Elsevier 2018

Poslední úprava: Michenka Petr, MUDr. (21.03.2020)
Metody výuky -

SZZ, závěr bloku Pediatrie II

Poslední úprava: Votava Felix, doc. MUDr., Ph.D. (03.12.2019)
Požadavky ke zkoušce -

SRZK z dětského lékařství

Okruhy otázek z pediatrie platné od akademického roku 2023/2024:

 

Obecnější pediatrická problematika;

novorozenec; vrozené vývojové vady       A

Onemocnění - skupiny či jednotlivě

 B

Diferenciální diagnostika symptomu

C

1.     

Charakteristika dětského věku, rozdělení, specifika

Onemocnění jícnu a žaludku

Horečka  – dif. dg.

2.     

Růst dítěte a jeho hodnocení; percentilové grafy

Typy dehydratace a principy rehydratace

Exantém, ekzém – dif. dg.

3.     

Kojení a jeho význam

Onemocnění jater, portální hypertenze

Bolest hlavy – dif. dg.

4.     

Umělá výživa kojence, dietní přípravky

Onemocnění nadledvin

Křeče (mimo novorozence), tetanie– dif. dg.

5.     

Prevence v pediatrii

Onemocnění střev kromě autoimunitních

Polyurie-polydipsie – dif. dg.

6.     

Psychomotorický vývoj a jeho hodnocení

Onemocnění spojená s poruchou Ca-P metabolismu

Otoky – dif. dg.

7.     

Psychosomatické projevy u dětí

Atopický ekzém; hnisavá kožní onemocnění

Hematurie – dif. dg.

8.     

Očkování

Dědičné poruchy metabolismu aminokyselin

Bolesti břicha – dif. dg.

9.     

Puberta a její hodnocení a poruchy

Dyslipidémie u dětí

Meningeální syndrom – dif. dg.

10.   

Vitaminy rozpustné ve vodě,  stopové prvky

Dědičné poruchy metabolismu sacharidů

Uzlinový syndrom – dif. dg.

11.   

Úrazy a otravy u dětí

Diabetes mellitus a diabetická ketoacidóza

Neprospívání a úbytek hmotnosti – dif. dg.

12.   

Problematika cizích těles v dětském věku

Streptokokové a stafylokové infekce

Poruchy srdečního rytmu u dětí – dif. dg.

13.   

Problematika dorostového období

Infekce CNS

Zvracení – dif. dg.

14.   

Sociální aspekty pediatrie, syndrom týraného dítěte (CAN)

Vaskulitidy (kromě Kawasakiho nemoci a PIMS-TS)

Syndrom velkého břicha – dif. dg.

15.   

Vodní hospodářství v závislosti na věku; dehydratace

Tuberkulóza

Arteriální hypertenze – dif. dg.

16.   

Zásady správné výživy, poruchy příjmu potravy

Chronická onemocnění ledvin, renální selhání

Bolesti kloubů, poruchy chůze – dif. dg.

17.   

Vitaminy rozpustné v tucích

Vaskulitidy - Kawasakiho nemoc, PIMS-TS

Opožděná a předčasná  puberta – dif. dg.

18.   

Minerály a jejich poruchy

Herpetické infekce

Anurie, oligurie – dif. dg.

19.   

Umělá výživa - enterální,  parenterální;

Infekce močového traktu

Exspirační dušnost – dif. dg.

20.   

Šokové stavy v pediatrii

Cystická fibróza

Obezita – dif. dg.

21.   

Poruchy autistického spektra (PAS), porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)

Periodické horečky

Hypoglykémie – dif. dg.

22.   

Poruchy acidobazické rovnováhy

Anemie vrozené a získané

Hepatomegalie a splenomegalie – dif. dg.

23.   

Farmakoterapie v pediatrii

Onemocnění nefronu

Psychomotorická retardace – dif. dg.

24.   

Charakteristika novorozence, adaptace po narození

Laryngitis a epiglotitis

Patologické změny natrémie a kalémie – dif. dg.

25.   

Kardiopulmonální resuscitace v pediatrii

Onemocnění dolních dýchacích cest

Proteinurie – dif. dg.

26.   

Prematurita a onemocnění s ní spojená, přenášení

Onkologická onemocnění u dětí mimo hemoblastózy

Enuréza, poruchy mikce – dif. dg.

27.   

Novorozenecký screening

Onemocnění srdce kromě vrozených vad

Změny v bílém krevním obraze – dif. dg.

28.   

Vrozené vývojové vady vyžadující urgentní řešení

Onemocnění spojená s poruchami trombocytů

Inspirační dušnost  a stridor– dif. dg.

29.   

Poruchy dýchání u novorozenců; perinatální hypoxie

Hemoblastózy v dětském věku

Poruchy krevních bílkovin – dif. dg.

30.   

Novorozenecký ikterus, hemolytická nemoc

Autoimunitní onemocnění v dětském věku

Průjem – dif. dg.

31.   

Infekce novorozence (včetně vrozených)

Onemocnění s poruchou hemokoagulace

Poruchy vědomí – dif. dg.

32.   

Vrozené vývojové vady uropoetického traktu

Alergická onemocnění v dětském věku

Ikterus – dif. dg.

33.   

Vrozené vady respiračního systému

Onemocnění štítné žlázy

Zvýšená sedimentace erytrocytů – dif. dg.

34.   

Vrozené vady gastrointestinálního traktu

Onemocnění svalů v dětském věku

Hypokalcémie – dif. dg.

35.   

Invazivní bakteriální infekce – sepse

Onemocnění s poruchou sexuální diferenciace

Obstipace – dif. dg.

36.   

Vrozené srdeční vady

Nespecifické střevní záněty, celiakie

Poruchy růstu – dif. dg.

37.   

Porodní trauma

Malabsorpční syndromy

Mikro- a makrocefalie, – dif. dg.

38.   

Imunita  a její vývoj a poruchy

Onemocnění neurohypofýzy

Náhlé příhody břišní – zvláštnosti u dětí dle věku

39.   

Náhlé úmrtí kojence (SIDS), náhlé příhody BRUE (ALTE), kojenecká úmrtnost

Onemocnění adenohypofýzy

Opakované záněty respiračního systému – dif. dg.

40.   

Dětské exantémové nemoci

Dědičné poruchy metabolismu lipidů

Kašel  – dif. dg.

 

 


 

Otázky z klinické genetiky pro 6. ročník - státní zkouška z pediatrie

platné od 2019 / 2020

1.  Primární prevence genetických chorob a vývojových vad

2. Genetické poradenství, indikace a obecné principy

3.  Screening a prenatální diagnostika v I. trimestru těhotenství

4.  Screening a prenatální diagnostika v II. trimestru těhotenství

5.  Invazivní prenatální diagnostika: indikace a metody

6.  Neinvazivní prenatální diagnostika: indikace a metody

7. Prediktivní testování a presymptomatická diagnostika v klinické genetice

8.  Indikace a metody prenatálního cytogenetického vyšetření

9.  Základní typy genetických chorob a jejich příklady

10.  Možnosti terapie genetických chorob

11. Syndromy spojené s numerickými abnormalitami autozomů

12. Syndromy spojené se strukturními aberacemi autozomů

13. Syndromy spojené s chromozomálními abnormalitami gonozomů

14. Mikrodeleční syndromy

15. Autozomálně dominantní choroby s nástupem v dětském věku

16. Autozomálně recesivní choroby s nástupem v dětském věku

17. X-vázané choroby s nástupem v dětském věku

18. Hereditární nádorové syndromy dětského věku

19. Chromozomální změny při neoplasiích

20. Syndromy chromozomální instability

21. Genetické příčiny nádorových onemocnění

22. Preventivní opatření v rodinách s dědičným výskytem malignit

23. Multifaktoriální dědičnost, příklady chorob

24. Teratogenní faktory a vrozené vývojové vady, rizikové skupiny léčiv

25. Genetické příčiny srdečních vad

26. Genetika cystické fibrózy

27. Genetické příčiny dyslipidémie a obezity

28. Geneticky podmíněné poruchy imunity

29. Monogenní choroby s postižením kůže

30. Monogenní choroby s postižením pojiva

31. Monogenní choroby s postižením krvetvorby

32. Monogenní choroby s postižením hemokoagulace

33. Monogenní choroby s postižením kosterního systému

34. Monogenní choroby s postižením nervového systému

35. Monogenní choroby s postižením svalů

36. Dědičné metabolické poruchy

37. Genetické poruchy mitochondrií

38. Monogenní choroby endokrinního systému

39. Genetické příčiny mentální retardace

40. Imprinting genů a syndromy s ním spojené

 

Poslední úprava: Zadražilová Sylvie (15.01.2024)
Sylabus -

Opakování fyzikálního vyšetření novorozence, kojence, batolete, předškolního , školního dítěte a adolescenta, pediatrické anamnézy. Interpretace laboratorních, zobrazovacích a jiných metod v pediatrii. Zvláštní důraz je věnován respiračním chorobám, onkologii, neonatologii, autoimunitám a imunodeficiencím, gastroenterologii, diabetologii, vnitřnímu prostředí a jeho rozvratům, endokrinologii, hematologii, vyšetřovacím metodám, nefrologii, thyreologii a především diferenciálně diagnostickým diskuzím.

Poslední úprava: Michenka Petr, MUDr. (21.03.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK