PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dietologie II - CNT064P3
Anglický název: Dietology II
Zajišťuje: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:28/42, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Kateřina Maternová (29.03.2022)
Předmět prohlubuje znalosti získané v předmětu Dietologie I a Praxe II s cílem nastavit dietu klientovi na míru v praxi.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Bc. Kateřina Maternová (29.03.2022)

Student bude schopen:

 • porozumět principům jednotlivých diet (vhodný výběr poživatin a pochutin, technologie přípravy),
 • znát nutriční požadavky daných diet,
 • naplánovat jídelníčky pro dané typy diet,
 • provést nutriční kalkulaci naplánovaných jídelníčků,
 • provést a vyhodnotit nutriční screening na lůžkových oddělení nemocničního typu,
 • navrhnout individuální nutriční intervenci u rizikových pacientů (úprava základní diety, využití přípravků nutriční podpory atp.),
 • znát typy modulových dietetik, sippingových přípravků a přípravků enterální výživy,
 • organizovat monitoraci individualizované diety,
 • vést dokumentaci o průběhu nutriční intervence v chorobopisu pacienta,
 • edukovat pacienta (rodinné příslušníky) o zásadách aktuální dietoterapie.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. (25.09.2023)

Podmínkou k zápočtu je 80% účast na přednáškách a seminářích. V případě 50-80% účasti bude možná náhrada vypracováním seminární práce na odborné téma v rozsahu 5 až 7 normostran. Při účasti nižší než 50 % nebude student připuštěn k zápočtovému testu.

Zápočet má 2 části: 1. písemný test k ověření získaných znalostí a 2. tvorba 1denního individualizovaného jídelního plánu v nutričním SW dle zadání.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Kateřina Maternová (29.03.2022)

Základní literatura

 1. KASPER, Heinrich. Výživa v medicíně a dietetika. Praha: Grada, 2015. ISBN 9788024745336.
 2. KOHOUT, Pavel a Eva KOTRLÍKOVÁ. Základy klinické výživy. Praha: Forsapi, 2009. Informační servis pro lékaře. ISBN 978-80-87250-05-1.
 3. KOHOUT, Pavel et al. Vybrané kapitoly z klinické výživy I. Praha: Forsapi 2010. ISBN 978-80-87250-08-2.
 4. KOHOUT, Pavel et al. Vybrané kapitoly z klinické výživy II. Praha: Forsapi 2016. ISBN 978-80-8725-032-7.
 5. Kolektiv autorů. Referenční hodnoty pro příjem živin (DACH). 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Společnost pro výživu, 2019. Dostupné z: https://www.vyzivaspol.cz/referencni-hodnoty-pro-prijem-zivin-dach-2019/
 6. Kolektiv autorů. Výběr receptur – nejčastější připravované pokrmy ve školním stravování. Praha: Společnost pro výživu, Výživaaservis s.r.o., 2019, kniha dostupná na: http://www.vyzivaspol.cz/vyber-receptur-nejcasteji-pripravovane-pokrmy-ve-skolnim-stravovani.
 7. LEBL Jan. PRŮHOVÁ Štěpánka, ŠUMNÍK Zdeněk a kol. Abeceda diebetu. 5.aktualizované vydání. Maxdorf. 2018
 8. VÁGNEROVÁ Tereza. KLÍMOVÁ Eliška. Standard nutriční péče v gerietrii. ČANT. 2019.
 9. ZLATOHLÁVEK, Lukáš. Klinická dietologie a výživa. Druhé rozšířené vydání. Praha: Current media, [2019]. Medicus. ISBN 978-80-88129-44-8.


Doplňující literatura

 1. Česká společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče (SKVIMP), doporučení pro klinickou výživu dostupná z:  http://www.skvimp.cz/
 2. KŘÍŽOVÁ, Jarmila, Jaromír KŘEMEN, Eva KOTRLÍKOVÁ a Štěpán SVAČINA. Enterální a parenterální výživa. 3., přepracované a doplněné vydání. Praha: Mladá fronta, 2019. Aeskulap. ISBN 978-80-204-5009-8.
 3. SVAČINA, Štěpán. Klinická dietologie. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2256-6.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. (25.09.2023)
 • Znalost principů dietologie a jejich zavedení do praxe. 
 • Tvorba jídelníčku pro konkrétního klienta (nutriční kalkulace atp).
 • Nutriční screening na lůžkovém oddělení nemocničního typu.
 • Typy modulových dietetik, sippingových přípravků a přípravků enterální i parenterální výživy.
 • Edukace pacienta (či rodinných příslušníků) o zásadách aktuální dietoterapie.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. (25.09.2023)

Podmínkou k zápočtu je 80% účast na přednáškách a seminářích. V případě 50-80% účasti bude možná náhrada vypracováním seminární práce na odborné téma v rozsahu 5 až 7 normostran. Při účasti nižší než 50 % nebude student připuštěn k zápočtovému testu.

Zápočet má 2 části: 1. písemný test k ověření získaných znalostí a 2. tvorba 1denního individualizovaného jídelního plánu v nutričním SW dle zadání.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK