PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Výživa - CNT062P3
Anglický název: Nutrition
Zajišťuje: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, SZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc. (30.09.2021)
Státní závěrečná zkouška.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc. (30.09.2021)
Cílem státní závěrečné zkoušky je ověřit, zda má student potřebné znalosti a dovednosti nutné pro vykonávání povolání nutričního terapeuta. Součástí zkoušky je obhajoba vlastní bakalářské práce.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Marek Ploc (30.09.2021)

Součást SZZK.

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Marek Ploc (30.09.2021)

Součást SZZK.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc. (03.12.2021)

Otázky:

Hygiena výživy: 

1.  Bílkoviny ve výživě (význam, složení, zdroje, potřeba, metabolismus).

2.  Tuky a cholesterol ve výživě (význam, složení, zdroje, potřeba, metabolismus).

3.  Sacharidy a vláknina ve výživě (význam, složení, zdroje, potřeba, metabolismus).

4.  Trávení a vstřebávání živin.

5.  Vitaminy rozpustné v tucích (charakteristika a funkce, potřeba, zdroje).

6.  Vitaminy rozpustné ve vodě (charakteristika a funkce, potřeba, zdroje).

7.  Minerální látky ve výživě (charakteristika a funkce, potřeba, zdroje).

8.  Stopové prvky ve výživě (charakteristika a funkce, potřeba, zdroje).

9.  Přídatné látky v potravinách (dělení, podmínky použití, značení na obalech).

10. Přirozené toxiny a antinutriční látky v potravinách (výskyt, účinky na organismus).

11. Plísně a mykotoxiny (výskyt, účinky na organismus).

12.  Intoxikace houbami (typy otrav, latence, symptomy, toxiny, patogeneze, příklady).

13. Toxické látky v potravinách: organické kontaminanty – výskyt, účinky na organismus, prevence.

14. Toxické látky v potravinách: anorganické kontaminanty – výskyt, účinky na organismus, prevence

15. Změny v potravinách vlivem různých technologických postupů: výhody a rizika pro zdraví.

16. Alimentární nákazy (bakteriální, parazitární, virové), možnosti prevence.

17. Alimentární intoxikace mikrobiálního původu, možnosti prevence.

18. Saprofytické mikroorganismy a jejich význam v hygieně výživy.

19. Mikrobiota (význam a funkce, možnosti positivního a negativního ovlivnění).

20. Právní normy a předpisy v hygieně výživy.

21. Hygienické požadavky na stravovací služby.

 

Preventivní výživa

1.     Výživa v prevenci nádorových onemocnění.

2.     Výživa v prevenci aterosklerózy.

3.     Výživa v prevenci diabetu mellitu.

4.     Nadváha a obezita a jejich prevence.

5.     Nutriční problematika poruch příjmu potravy.

6.     Alternativní výživové směry (charakteristika, zdravotní benefity a rizika).

7.     Projevy deficitu stopových prvků.

8.     Onemocnění z nedostatku a nadbytku minerálních látek.

9.     Vitaminy rozpustné ve vodě – hypo a hypervitaminosy

10.    Vitaminy rozpustné v tucích – hypo a hypervitaminosy

11.    Výživa žen v období těhotenství a kojení.

12.    Výživa novorozenců a kojenců do 1 roku. Kojení, náhradní kojenecká mléčná výživa, zavádění příkrmů.

13.    Výživa dětí batolecího věku (1-3 roky).

14.    Výživa předškolních a školních dětí, adolescentů.

15.    Výživová doporučení pro dospělou populaci (nutriční parametry, spotřeba potravin, kulinářské postupy).

16.    Výživa seniorů a jejich nutriční stav (rizika, specifika, nástroje hodnocení NS).

17.    Výživa při sportu.

18.    Hladovění prosté a stresové, malnutrice.

19.    Vyšetření nutričního stavu – anamnéza, fyzikální vyšetření, laboratorní ukazatele

20.    Vyšetření nutričního stavu – antropometrické ukazatele (děti, dospělí)

21.    Metody sledování výživové spotřeby (globální, individuální)

 Dietologie:

 

 1. Proces nutriční péče.
 2. Zajištění nutriční péče ve zdravotnických zařízeních. Dietní systém.
 3. Základní dieta bez dietního omezení v nutričním riziku/ bez rizika malnutrice
 4. Dieta šetřící
 5. Dieta diabetická
 6. Dieta s omezením tuků
 7. Dieta s omezením zbytků
 8. Diety s upravenou texturou stravy (dysfagické)
 9. Dieta pooperační (po gastrektomii, po resekci střeva)
 10. Dieta bezlepková
 11. Dieta s nízkým obsahem laktózy, dieta bez bílkoviny kravského mléka
 12. Dieta při potravinových intolerancí (FODMAPs, histamin)
 13. Dieta pankreatická
 14. Dieta při onemocnění ledvin
 15. Dietní léčba při dědičných metabolických poruchách
 16. Enterální výživa (metodika, principy, substráty)
 17. Parenterální výživa (účinky, výhody, nevýhody)
 18. Nutriční podpora (algoritmus, substráty)
 19. Malnutriční pacient v nemocnici (rizika, nálezy, diagnostika)
 20. Dietní léčba nutričních osteopatií
 21. Ketogeneze, metabolismus ketolátek, ketogenní dieta
 22. Dieta redukční

 + zhodnocení jídelníčku ke každé otázce

 

Potraviny, potravinářské zbožíznalství a technologie:

1.   Maso (nutriční význam, hygienická rizika, druhy, výroba)

2.   Masné výrobky ve výživě (nutriční význam, hygienická rizika, výroba)

3.   Ryby a plody moře ve výživě (nutriční význam, hygienická rizika, druhy, výroba)

4.   Vejce ve výživě (nutriční význam, hygienická rizika, druhy, výroba, hodnocení jakosti)

5.   Mléko ve výživě (nutriční význam, hygienická rizika, druhy, výroba)

6.   Mléčné výrobky (tekuté, fermentované, sýry, tvarohy, nutriční a hygienický význam, výroba)

7.   Máslo, syrovátka, mražené krémy (nutriční význam, hygienická rizika, výroba)

8.   Obiloviny a výrobky z nich (nutriční význam, druhy, výroba)

9.   Sladovnictví a technologie výroby piva

10.  Pseudocereálie (druhy, nutriční význam, hodnocení kvality)

11.  Rostlinné tuky a oleje (nutriční význam, druhy, výroba)

12.  Luštěniny (nutriční význam, druhy, výroba)

13.  Koření. Jedlá sůl. Povzbudivé pochutiny (nutriční význam, hygienická rizika)

14.  Ovoce čerstvé a zpracované (charakteristika, nutriční význam, hygienická rizika)

15.  Zelenina čerstvá a zpracovaná (nutriční význam, hygienická rizika, technologie zpracování)

16.  Brambory a výrobky z brambor (technologie výroby škrobu, charakteristika, nutriční význam, hygienická rizika)

17.  Nápoje nealkoholické a alkoholické (nutriční význam, druhy, výroba)

18.  Nízkoenergetická a energetická sladidla (nutriční význam, druhy, výroba)

19.  Med (produkce, složení, zpracování, hodnocení kvality)

20.  Sacharidy (výroba cukru, jiné sacharidy v potravinářství, nutriční význam)

21.  Káva, čaj, cukrovinky (technologie výroby, nutriční význam, hygienická rizika)

 

 

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Marek Ploc (30.09.2021)

Součást SZZK.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc. (03.12.2021)

Splněné studijní povinnosti.

Součást SZZK

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK