PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Hygiena výživy - CNT035P2
Anglický název: Nutritional Hygiene
Zajišťuje: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:28/28, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc. (30.09.2023)

Podmínkou k zápočtu je 80% účast na přednáškách a seminářích. V případě 50-80% účasti bude možná náhrada vypracováním seminární práce na odborné téma v rozsahu 5 až 7 normostran.

 Zkouška z předmětu je ústní.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc. (30.09.2023)

Podmínkou k zápočtu je 80% účast na přednáškách a seminářích. V případě 50-80% účasti bude možná náhrada vypracováním seminární práce na odborné téma v rozsahu 5 až 7 normostran.

 Zkouška z předmětu je ústní.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK