PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy chemie potravin - CNT029P2
Anglický název: Food Chemistry Basics
Zajišťuje: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:24/24, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Ing. Matyáš Orsák, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Metody výuky
Poslední úprava: Ing. Matyáš Orsák, Ph.D. (01.11.2022)

Výuka probíhá klasicky formou přednášek, seminářů a laboratorních cvičení. 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Matyáš Orsák, Ph.D. (01.11.2022)

Zkouška: písemná nebo e-test nebo ústní zkoušení (více info na přednáškách)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK