Základy výživy - CNT008P1
Anglický název: Basics in nutrition
Zajišťuje: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:13/13, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. (26.09.2022)
Předmět je vyučován v bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví - Obor: Nutriční terapie v 1. ročníku. Uvede studenta do problematiky výživy člověka. Důraz je kladen na základní pojmy ve výživě, výživová doporučení na základě potravinových skupin včetně grafického vyjádření (potravinové pyramidy, potravinové talíře). Součástí je problematika spotřebního koše a jeho využití v praxi. Podpořeno projektem „Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce“ reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc. (19.07.2021)

Cílem předmětu je uvést studenta do základů výživy člověka. Student se seznámí se základními pojmy v oblasti výživy, výživovými doporučeními, problematikou spotřebního koše a jeho využitím v praxi.

Student bude schopen:

 • vysvětlit základní pojmy ve výživě;
 • znát význam základních složek výživy (makro a mikronutrienty);
 • znát a vysvětlit principy správné výživy;
 • vysvětlit výživová doporučení na základě potravinových skupin;
 •  porozumět principům potravinových pyramid a potravinových talířů;
 • znát systém školního stravování, spotřebního koše.

Podpořeno projektem „Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce“ reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. (26.09.2022)

Podmínkou zakončení předmětu je získání zápočtu. Zápočet je udělen absolvováním zápočtového testu. Účast na zápočtovém testu je podmíněna 75% účastí na přednáškách/cvičeních. v případě vyšší neúčasti bude náhrada provedena vypracováním seminární práce na odborné téma v rozsahu 5 až 7 stran. Zápočtový test je písemný.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. (14.09.2020)
 • DACH: Referenční hodnoty pro příjem živin. Společnost pro výživu, Praha, 2011, 192 s. a následné aktualizace dostupné z https://www.dge.de/wissenschaft/referenzwerte/.
 • Hrnčířová D. et al. Rádce školní jídelny 3. Normování potravin v souladu s „Nutričním doporučením ministerstva zdravotnictví ke spotřebnímu koši“. SZU Praha 2016
 • Kapounová Z a kol. Diety ve školních jídelnách - Manuál k zavedení dietního stravování do školních jídelen. Raabe, 2017. ISBN 978-80-7496-328-5.
 • Košťálová A. et al. Rádce školní jídelny 1. Nutriční doporučení ministerstva zdravotnictví ke spotřebnímu koši. SZU, Praha 2015.
 • LEBL Jan. PRŮHOVÁ Štěpánka, ŠUMNÍK Zdeněk a kol. Abeceda diebetu. 5.aktualizované vydání. Maxdorf. 2018
 • Lukašíková I. et al. Rádce školní jídelny 2. Objektivní vedení spotřebního koše. SZU, Praha 2015.
 • Výživová doporučení pro obyvatelstvo ČR. Společnost pro výživu (dostupné na http://www.vyzivaspol.cz/).
 • Wierdsma N, Kruizenga H, Stratton R. Kapesní průvodce dietologií - dospělí. Amsterdam, VU University Press. V českém (2018) překladu na www.inkospor.cz.

Podpořeno projektem „Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce“ reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. (25.06.2019)

přednášky, praktická cvičení

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. (26.09.2022)

Podmínkou účasti na zápočtovém testu je 75% účast na přednáškách/cvičeních. v případě vyšší neúčasti bude náhrada provedena vypracováním seminární práce na odborné téma v rozsahu 5 až 7 stran. Zápočtový test je písemný.

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc. (06.09.2019)

• úvod do výživy;
• základní složky výživy (makronutrienty, mikronutrienty);
• voda a pitný režim;
• výživová doporučení;
• potravinové pyramidy a potravinové talíře;
• spotřební koš a jeho význam;
• práce se spotřebním košem, hodnocení pestrosti jídelních lístků ve školním stravování.

Podpořeno projektem „Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce“ reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. (26.09.2022)

Podmínkou zakončení předmětu je získání zápočtu. Zápočet je udělen absolvováním zápočtového testu. Účast na zápočtovém testu je podmíněna 75% účastí na přednáškách/cvičeních. v případě vyšší neúčasti bude náhrada provedena vypracováním seminární práce na odborné téma v rozsahu 5 až 7 stran. Zápočtový test je písemný.