PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Technologie přípravy pokrmů - CNT006P1
Anglický název: Food preparation technologies
Zajišťuje: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/40, Z [HS]
letní s.:0/40, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. (31.10.2019)
Student absolvuje pod odborným vedením dvoutýdenní praxi v experimentální kuchyni 3. lékařské fakulty, umístěné v areálu SZU. V zimním semestru (1 týden) je praxe zaměřena na základní kulinární postupy přípravy racionální stravy. V letním semestru (1 týden) je praxe zaměřena na přípravu základních typů léčebných diet. Podpořeno projektem EU ESF OPVVV „Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce“ reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. (07.09.2020)

Zimní semestr:

Cílem první části předmětu je osvojit si praktickou dovednost přípravy racionální stravy a sestavení menu v souladu s hygienickými normami. Studenti se seznámí s bezpečným používáním technických a technologických gastro-zařízení v gastronomickém provozu, systémem kritických bodů HACCP, jejich aplikace v provozu a dodržování hygienických předpisů. Student bude schopen:

 • prakticky provést základní technologické postupy tepelné úpravy potravin při přípravě pokrmů podle hygienických norem;
 • posoudit vhodnost různých způsobů technologického zpracování surovin a pokrmů podle zásad správné výživy;
 • sestavit racionální menu podle zásad správné výživy a gastronomického hlediska;
 • orientovat se v sortimentu potravin a nápojů a jejich gastronomické využitelnosti.

 

Letní semestr:

Cílem druhé části předmětu je osvojit si praktickou dovednost přípravy základních typů diet a sestavení menu v souladu s požadavky na ni. Prohloubí si znalost používání technických a technologických gastro-zařízení v gastronomickém provozu, systému kritických bodů HACCP, jejich aplikace v provozu a dodržování hygienických předpisů. Student bude schopen:

 • posoudit vhodnost použitého postupu přípravy stravy pro základní léčebné diety;
 • prakticky provést základní technologické postupy tepelného zpracování potravin při přípravě pokrmů podle požadavků léčebné diety;
 • sestavit dietní menu podle zásad léčebné výživy;
 • orientovat se v sortimentu potravin a nápojů vhodných pro léčebné diety.

Podpořeno projektem EU ESF OPVVV „Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce“ reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. (27.09.2023)

Zápočet je udělen na základě splnění následujících podmíek:

1. Absolvování praxe požadovaného obsahu a rozsahu v experimentální dietní kuchyni 3. LF UK (areál Státního zdravotního ústavu, budova 11, přízemí). V případě absence ze závažného důvodu (nemoc apod.) bude zadána studentovi odpovídající náhrada

2. Ověření získaných znalostí a dovedností (postupy přípravy pokrmů) formou písemného testu na konci zimního a letního semestru.

3. Vytvoření videonávodu přípravy pokrmu.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. (31.10.2019)
 • DACH: Referenční hodnoty pro příjem živin. Společnost pro výživu, Praha, 2011, 192 s. a následné aktualizace (https://www.dge.de/wissenschaft/referenzwerte/
 • Dostálová J. Co se děje s potravinami při přípravě pokrmů, Forsapi, Praha, 2009. ISBN 978-80-903820-8-4.
 • Kohout, P, Kotrlíková, E. Základy klinické výživy. Praha: Forsapi, 2009, 113 s. ISBN 978-80-87250-05-1.
 • Kolektiv autorů. Receptury pokrmů pro školní stravování. Společnost pro výživu, Výživaaservis s.r.o. 2013.
 • Kolektiv autorů. Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách – část I.. 1. vydání. Praha : Národní informační středisko pro podporu jakosti, 2006.
 • Kolektiv autorů. Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách – část II.. 1. vydání. Praha: Národní informační středisko pro podporu jakosti, 2006.
 • Svačina Š. Klinická dietologie. Grada publishing. 2008. ISBN: 978-80-247-2256-6.
 • Vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Podpořeno projektem EU ESF OPVVV „Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce“ reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. (27.09.2023)

Zápočet je udělen na základě splnění následujících podmíek:

1. Absolvování praxe požadovaného obsahu a rozsahu v experimentální dietní kuchyni 3. LF UK (areál Státního zdravotního ústavu, budova 11, přízemí). V případě absence ze závažného důvodu (nemoc apod.) bude zadána studentovi odpovídající náhrada

2. Ověření získaných znalostí a dovedností (postupy přípravy pokrmů) formou písemného testu na konci zimního a letního semestru.

3. Vytvoření videonávodu přípravy pokrmu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK