PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Modul IE - Metodologie - CMEDXX12
Anglický název: Modul IE - Metodology
Zajišťuje: Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a NÚDZ (12-PCHI)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/51, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Jiří Kožený, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teorie a metodologie
Atributy: Modul IE
Zkouška modulu
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kolínová, Ph.D. (18.05.2011)
Modul tvoří kurzy: 1) Základy vědecké metodologie, v nichž se student seznamuje s principy vědeckého zkoumání, charakteristikou proměnných, se základními principy měření, testování hypotéz a konstrukcí výzkumného plánu, 2) Epidemiologie, s náplní deskriptivní, analytická a experimentální epidemiologie, epidemiologické přístupy k hodnocení zdraví a nemoci, trendy a jejich využití v analýze a prognóze posouzení validity diagnostických testů, 3) Biostatistika je pojata jako základní informace o odhadech a testech, jsou probírány statistické nástroje a otázky reprezentativnosti a rušivých vlivů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Kožený, CSc. (29.09.2008)

Student se seznámí s principy vědeckého zkoumání, charakteristikou proměnných, se základními principy měření, testování hypotéz a konstrukcí výzkumného plánu, s deskriptivní, analytickou a experimentální epidemiologií, epidemiologickými přístupy k hodnocení zdraví a nemoci, trendy a jejich využití v analýze a prognóze posouzení validity diagnostických testů, o odhadech a testech, statistickými nástroji a problematikou reprezentativnosti a rušivých vlivů.

Literatura -
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Kožený, CSc. (24.10.2008)

Hendl, J., Přehled statistických metod zpracování dat, Portal, Praha 2004 (str. 17 ? 85)

Kerlinger, F. N., Základy výzkumu chování, Academia, Praha, 1972

Fajcus, B., Současná filozofie a metodologie vědy, Filosofia, (nakl. Filozofického ústavu AV ČR), Praha, 1997

Popper, K. R., Logika vědeckého zkoumání (bádání), Oikoymenh, Praha, 1997

Bowers, D., House, A., Owens, D., Understanding Clinical Papers, New York: John Wiley & Sons, Ltd., 2001

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Kožený, CSc. (29.09.2008)

See metodology, epidemiology, and biostatstcs courses.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Kožený, CSc. (17.09.2008)

Splnění požadavků z dílčích kurzů (metodologie, epidemiologie, biostatistiky). Konečné hodnoení je zaokrouhlený průměr hodnocení z tří kurzů.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Kožený, CSc. (29.09.2008)

Viz kurz metodologie, biostatistiky a epidemiologie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK