PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
IE - Identifikace, hodnocení a kontrola zdravotních rizik - CMEDIK12
Anglický název: IE - Hazard Identification and Health Risk, Assessment and Management
Zajišťuje: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/16, Jiné [HS]
Rozsah za akademický rok: 16 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Miroslav Cikrt, DrSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teorie a metodologie
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: prof. MUDr. Milena Černá, DrSc. (13.06.2008)
Dílčí kurz modulu IE. Jsou definovány a vysvětleny jednotlivé kroky metody hodnocení zdravotních rizik: identifikace nebezpečnosti, studium vtahů dávka-účinek, hodnocení expozice a charakterizace rizika. Zvláštní pozornost je věnována extrapolacím: ze studií in vitro a z pokusů na experimentálních zvířatech na člověka a extrapolacím z vysokých dávek na nízké. Na případových studiích je demonstrováno využití metod hodnocení a řízení zdravotních rizik v praxi.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. MUDr. Milena Černá, DrSc. (13.06.2008)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy hodnocení a řízení zdravotních rizik v životním i pracovním prostředí a využití těchto principů v praxi.

Literatura -
Poslední úprava: prof. MUDr. Milena Černá, DrSc. (13.06.2008)

Manuál prevence v lékařské praxi V. Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů. Národní program zdraví, SZÚ, 1997

Manuál prevence v lékařské praxi VIII. Základy hodnocení zdravotních rizik, Národní program zdraví, SZÚ, 2000.

Bláha, K., Cikrt, M.: Základy hodnocení zdravotních rizik, SZÚ Praha, 1996

International Programme on Chemical Safety (WHO): Environmental Health Criteria 210, 155, 170,

www.who.int/ipcs/publications/en

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. MUDr. Milena Černá, DrSc. (13.06.2008)

Semináře

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. MUDr. Milena Černá, DrSc. (13.06.2008)

účast na seminářích

Sylabus -
Poslední úprava: prof. MUDr. Milena Černá, DrSc. (13.06.2008)

Paradigma hodnocení zdravotních rizik, zdroje dat, význam hodnocení expozice a epidemiologických studií, biolohický monitoring a jeho role v upřesnění odhadu expozice, hodnocení rizika jednotlivých faktorů prostředí (chemické, fyzikální a biologické), příklady z modelových studií (neurotoxicita, účinek na reprodukční systém, využití analýza rizika při zabezpečení nezávadnosti potravin), komunikace rizika , environmentální epidemiologie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK