Speciální patologie - CMCPPA33
Anglický název: Special Pathology
Zajišťuje: Ústav patologie 3. LF UK a FNKV (12-PATO)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: neomezena
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:60/0, --- [HS]
Rozsah za akademický rok: 60 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: STAVOVA (01.09.2003)
Patologická anatomie a patologická fyziologie jsou vyučovány v rámci problémově orientovaných kurzů a jsou zaměřeny tematicky podle kurzu. V tomto předmětu probíhají přednášky zaměřené na problematiku speciální patologie.