PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
IIC - 17. Poruchy růstu a vývoje v postnatálním období - CMCP1734 (pediatrie, epidemiologie, preventivní lékařství)
Anglický název: IIC - 17. Disorders of Growth and Development in Postnatal period
Zajišťuje: Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV (12-KDD)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/60, Jiné [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: MUDr. Daniela Palyzová, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Atributy: Modul IIC
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Výuka volně navazuje na propedeutický kurz pediatrie, probíhající ve 3. ročníku, který rozšiřuje o specifické aspekty abnormálního vývoje somatického, psychického a sociálního v oblasti teoretické i praktické výuky.
Poslední úprava: Mattušová Eva (27.05.2008)
Cíl předmětu -

Cílem je seznámit studenty 4. ročníku se stěžejními poruchami somatického, neuropsychického a sociálního vývoje v jednotlivých věkových kategoriích od novorozeneckého období po dospívání.

Poslední úprava: Mattušová Eva (27.05.2008)
Literatura -

Preklinická pediatrie. J. Lebl a kol., Galén, 2007

Pediatrie. O. Hrodek, J. Vavřinec a kol., Galén, 2007

Poslední úprava: Mattušová Eva (27.05.2008)
Metody výuky -

Semináře s výše jmenovanou problematikou. V praktické části kurzu jee kladen důraz na upevňování teoretických poznatků v kontaktu s pacientem (komunikace s rodiči a pacientem, fyzikální vyšetření, posuzování aktuální úrovně neuropsychického a somatického vývoje a růstu).

Součástí kurzu je exkurze a individuální kontakt s klienty ve vybraných zařízeních (Kojenecký ústav, Integrované centrum pro hendikepované děti, Dětské a dorostové detoxikační centrum, Mateřská škola).

Kurz je zakončen ústním zkoušením.

Celkový počet výukových hodin je 60, semináře jsou zařazeny v kategorii nepovinné výuky, praktická výuka je pro všechny studenty povinná.

Poslední úprava: Mattušová Eva (27.05.2008)
Požadavky ke zkoušce -

100% účast na praktické části výuky, náhrada absence ze závažných důvodů dle individuální dohody s vedoucím kurzu. Úspěšné absolvování závěrečného ústního testu znalostí.

Poslední úprava: Mattušová Eva (21.07.2008)
Sylabus -

Základem kurzu je cyklus seminářů, věnovaných patologii vývoje jedince z hlediska somatického růstu a puberty, neuropsychického vývoje dítěte zvláště v nízkých věkových skupinách, vývojovým vadám kardiovaskulárního, gastrointestinálního, uropoetického a respiračního systému. Dalšími tématy jsou zásady výživy zdravých a nemocných dětí včetně výživy parenterální, poruchy příjmu stravy, populační studie se zaměřením na růst a rizika poškození zdraví v předškolním a školním věku. Samostatné semináře jsou věnovány problematice hendikepovaného dítěte, dítěte ohroženého prostředím a náhradní rodinné péči.

Poslední úprava: Mattušová Eva (27.05.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK