PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Patologická anatomie a fyziologie - CHSPF2
Anglický název: Pathological Anatomy and Pathological Physiology
Zajišťuje: Ústav patologie 3. LF UK a FNKV (12-PATO)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 12
E-Kredity: 12
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/20, Z [HS]
letní s.:0/20, Z+Zk [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: MUDr. Lidmila Koldová
MUDr. Klára Bernášková, CSc.
prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Teoretické předměty
Korekvizity : CHSAN1, CHSPH1
Je korekvizitou pro: CHSNC3, CHSNP3, CHSNT3, CHSND3, CHSNV3, CHSNS3, CHSNZ3, CHSNY3, CHSNG3
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Patologie zahrnuje poznatky z oboru patologické anatomie, která studuje nemoc z hlediska chorobných změn vzhledu, tvaru orgánů a tkání, a oboru patologické fyziologie, která se zabývá sledováním funkčních změn orgánů a tkání nemocného. Patologická anatomie a fyziologie chorobné změny popisují, zabývají se jejich podstatou, příčinami, vztahy, vznikem a vývojem, umožňují diagnostikovat nemoc a předvídat další vývoj, případně volit správnou léčbu.
Poslední úprava: Bernášková Klára, MUDr., CSc. (29.05.2008)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je naučit studenty chápat děje, které během nemoci probíhají v organismu, aby dokázali vysvětlit a případně předjímat vzniklé příznaky a změny tkání, aby chápali terapeutické pochody a byli připraveni na případné komplikace.

Poslední úprava: Bernášková Klára, MUDr., CSc. (29.05.2008)
Literatura

Rokyta R. a kol.: Fyziologie, Praha 2008

K. Kaňková a spol.: Patologická fyziologie pro bakalářské studijní programy, Brno 2003

F. Paleček a kol.: Patofyziologie dýchání a ledvin, Praha 1994

F. Fakan: Přehled patologie pro bakalářské zdravotnické obory, Praha 2005

J. Bártová: Patologie pro bakaláře, Praha 2004

J.Mačák,J. Mačáková: patologie, Praha 2004

J. Stříteský: Patologie, Olomouc2001

I.Dylevský: Somatologie, Olomouc 2000

P. Miřejovský, B. Bednář: Obecná patologie, Praha 1997

C. Povýšil a spol.: Speciální patologie, Praha (díl I. až III.)

J.Mačák: Obecná patologie, Olomouc 2002

C.Povýšil a spol.: Speciální patologie, Galén 2007

Poslední úprava: Bernášková Klára, MUDr., CSc. (28.05.2008)
Metody výuky -

Přednášky s prvky semináře

Poslední úprava: Bernášková Klára, MUDr., CSc. (26.05.2008)
Požadavky ke zkoušce

Zápočet a zkouška:

Zápočet z patologické fyziologie se uděluje za odvahu přijít ke zkoušce, zapisuje se společně se zápisem zkoušky.

Zkouška probíhá formou dvou MCQ testů: z patologie a patologické fyziologie. Každý test má 30 otázek s nabídkou čtyř odpovědí, z nichž jedna je správná. Kriteriem pro složení zkoušky je 60% správných odpovědí.

Poslední úprava: Matějovská Iveta, MUDr., CSc. (23.07.2008)
Sylabus -

Patologická anatomie

I. Nemoc, smrt, regresivní a metabolické změny.

II. Zánět

III. Onkopatologie

IV. Obecné projevy oběhové nedostatečnosti na srdci

V. Příčiny oběhového selhání

VI. Nemoci dýchacího ústrojí

VII. Nemoci trávicího ústrojí

VIII.Nemoci ledvin a vývodných cest močových

IX. Patologie ženského genitálu. Patologie mammy.

X. Patologie mužského genitálu- penis, varlata, prostata

Patologická fyziologie

1) Význam patologické fyziologie. Zdraví, nemoc,etiologie, patogeneze. Zánět, stres.

2) Patofyziologie tělesných tekutin, otoky

3) Význam iontů, acidobazická rovnováha a její poruchy

4) Patofyziologie ledvin, renální syndromy, renální selhávání

5) Poruchy nervového systému

6) Poruchy funkce trávicího systému

7) Poruchy metabolismu živin, obezita, hladovění

8) Kardiovaskulární systém

9) Respirační systém

10) Endokrinní systém

Poslední úprava: Bernášková Klára, MUDr., CSc. (28.05.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK