Výživa - CHSNY3
Anglický název: Nutrition
Zajišťuje: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.
Korekvizity : CHSAN1, CHSCH1, CHSPF2, CHSPH1
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je vyučován v bakalářském studijním programu Ošetřovatelství - Zdravotní vědy (4-leté kombinované studium) ve 3. ročníku. Základní kurz výživy pro zdravotní sestry. Seznamuje s problematikou výživy člověka ve zdraví a nemoci.
Poslední úprava: Rambousková Jolana, doc. MUDr., CSc. (27.05.2008)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy fyziologie a hygieny výživy, obecné a speciální dietologie a klinické výživy.

Poslední úprava: Rambousková Jolana, doc. MUDr., CSc. (27.05.2008)
Literatura -

1) Kolektiv: Manuál prevence v lékařské praxi souborné vydání, Univerzita Karlova / Fortuna, 2004, 733 stran

2) Keller U., Meier R., Bertoli S.: Klinická výživa, Scientia medica, Praha, 1993, 240 stran

3) Anděl M. a kol.: Diabetes mellitus a další poruchy metabolismu, Galén, Praha, 2001, 210 stran

4) Brodanová M., Anděl M.: Infuzní terapie, parenterální a enterální výživa, Grada, Praha, 1994, 296 stran

5) Zadák Z.: Výživa v intenzivní péči, Grada Publishing, Praha, 2002, 487 stran

6) Svačina Š. a kol.: Klinická dietologie, Grada, Praha, 2008, 384 stran

7) Blatná J., Dostálová J., Perlín C., Tláskal P.: Výživa na začátku 21. století. Společnost pro výživu, Praha, 2005, 80 stran

8) Hainer V., Kunešová M. a kol.: Obezita, Galén, Praha, 1997, 126 stran

9) Češka R.: Cholesterol a ateroskleróza - léčba hyperlipidémií, Maxdorf, Praha, 1999, 226 stran

10) Bowman B.A., Russell R.M. (edit.): Present Kowledge in Nutrition, 9th Edition, ILSI Press, Washington, 2006,

11) Deutsche Gesellschaft für Ernährung: Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr, Umschau, Frankfurt/Main, 2000, 240 stran

12) US Dep. of Health and Human Services and U.S. Dep. of Agriculture: Dietary Guidelines for Americans, Washington, 2005

13) IOM: Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids, The National Academies Press, , Washington, 2005

14) Gibbon R.S.: Principles of Nutritional Assessment. Oxford University Press, 2005, 928 stran

15) Hronek M: Výživa ženy v obdobích těhotenství a kojení. Maxdorf, 2004, 316 stran

16) Vacek V: Alimentární infekce. Galén, Praha, 2002, 163 stran

17) Kolektiv: Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách, I. část. Národní informační středisko pro podporu jakosti. Praha, 2006, 64 stran

18) Kolektiv: Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách, II. část. Národní informační středisko pro podporu jakosti. Praha, 2006, 51 stran

Poslední úprava: Rambousková Jolana, doc. MUDr., CSc. (30.10.2008)
Metody výuky -

Přednášky

Poslední úprava: Rambousková Jolana, doc. MUDr., CSc. (01.10.2008)
Požadavky ke zkoušce -

Zápočet se uděluje za 80% účast na praktických cvičeních.

Poslední úprava: Rambousková Jolana, doc. MUDr., CSc. (22.08.2008)
Sylabus -
 • Zásady správné výživy.
 • Výživa v prevenci vybraných chronických onemocnění (aterosklerózy, nádorových onemocnění, osteoporózy, obezity, diabetu...)
 • Význam a potřeba jednotlivých živin (bílkoviny, tuky, sacharidy, minerální látky a stopové prvky, vitamíny)
 • Energetický metabolismus, metabolismus hlavních živin.
 • Metabolismus vody a elektrolytů
 • Nutriční a hygienický význam vybraných potravin
 • Výživa zvláštních skupin populace (těhotné a kojící ženy, kojenci a děti, staří lidé)
 • Hladovění a malnutrice - příčiny, patofyziologie, klinický obraz a diagnostika, prevence
 • Prevence alimentárních nákaz a intoxikací
 • Základy nutriční toxikologie. Bezpečnost potravin. Toxické látky v potravinách. Otravy houbami
 • Hodnocení nutričního stavu
 • Základy dietologie. Dietní systém nemocnic. Hlavní principy jednotlivých diet
 • Klinická výživa. Principy parenterální a enterální výživy
 • Hygienické požadavky na stravovací služby, hygienické požadavky na nemocniční stravování

Poslední úprava: Rambousková Jolana, doc. MUDr., CSc. (27.05.2008)