PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelství v pediatrii - CHSNP4
Anglický název: Nursing in Paediatrics
Zajišťuje: Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV (12-KDD)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/20, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: MUDr. David Marx, Ph.D.
Mgr. Petra Sedlářová
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Aktuální problémy dětského a dorostového lékařství; právní zodpovědnost, souhlas pacienta; problematika týraných dětí;
Poslední úprava: STAVOVA (03.12.2004)
Cíl předmětu -

Podat základní informace o principech pediatrického ošetřovatelství, základní aspekty růstu a vývoje, organizace pediatrické péče.

Poslední úprava: Marx David, MUDr., Ph.D. (16.10.2008)
Literatura -

Volf, vVolfová - Pediatrie pro SZŠ

Poslední úprava: Marx David, MUDr., Ph.D. (16.10.2008)
Metody výuky -

semináře, samostatná práce

Poslední úprava: Marx David, MUDr., Ph.D. (16.10.2008)
Požadavky ke zkoušce -

zpracování seminární práce

Poslední úprava: Marx David, MUDr., Ph.D. (16.10.2008)
Sylabus -

1) Základní charakteristiky péče o děti v ČR

2) Řízení kvality v pediatrii

3) Komunikace v pediatrii

4) Novinky v pediatrickém ošetřovatelství

5) Farmakoterapie v pediatrii

6) Kompetence v pediatrickém ošetřovatelství

Poslední úprava: Marx David, MUDr., Ph.D. (16.10.2008)
Vstupní požadavky -

žádné

Poslední úprava: Marx David, MUDr., Ph.D. (16.10.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK