PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Lékařská mikrobiologie - CHSMI1
Anglický název: (název dostupný pouze v češtině)
Zajišťuje: Ústav lékařské mikrobiologie (12-ULMI)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:20/0, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Marek Bednář, CSc.
Je korekvizitou pro: CHSNC3, CHSNP3, CHSNV3, CHSND3, CHSNG3, CHSNT3
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
obecná bakteriologie;základy speciální mikrobiologie ( bakteriologie, virologie,), základy sérologie, nozokomiální nákazy
Poslední úprava: STAVOVA (03.12.2004)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK