PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Lékařská etika - CHSET2
Anglický název: Medical Ethics
Zajišťuje: Ústav etiky a humanitních studií 3. LF UK (12-UET)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, Z [HS]
letní s.:0/10, Z+Zk [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.lf3.cuni.cz/etika/index.htm
Garant: Mgr. Jiří Prokop, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Teoretické předměty
Je korekvizitou pro: CHSNC3, CHSNP3, CHSNV3, CHSND3, CHSNG3, CHSNT3
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Metody morálního rozvažování, princip respektu k autonomii nemocného, etické aspekty onkologické péče, euthanasie, práva pacientů, etické aspekty asistované reprodukce, genetického poradenství, ekonomika ve zdravotnictví.
Poslední úprava: Vácha Marek, Mgr. et Mgr., Ph.D. (23.09.2008)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je zorientovat studenta v problematice moderní lékařské etiky, a to trojím způsobem: (1) seznámit jej se základními etickými teoriemi (2) tyto způsoby rozvažování aplikovat na vybrané okruhy problémů současnosti či na konkrétní kasuistiky (3) seznámit studenta s legislativním rámcem a důležitými kodexy a ustanoveními.

Poslední úprava: Vácha Marek, Mgr. et Mgr., Ph.D. (23.09.2008)
Literatura -

Arno Anzenbacher: Úvod do etiky

Arno Anzenbacher: Úvod do filosofie

Störig: Malé dějiny filosofie

Jan Sokol: Filosofická antropologie: Člověk jako osoba. Portál 2003

Erazim Kohák: Člověk, dobro a zlo. Ježek 2000

Erazim Kohák: Pražské přednášky: Život v pravdě a postmoderní skepse. Ježek 1999

Erazim Kohák: Svoboda, svědomí, soužití. Sociologické nakladatelství 2004

Marta Munzarová: Zdravotnická etika od A do Z

Marta Munzarová: Lékařský výzkum a etika

E.Kübbel-Rossová: O smrti a umírání

H. Haškovcová: Lékařská etika

M. Svatošová: Hospic a umění doprovázet

Marta Munzarová: Euthanasie, nebo paliativní péče?

Poslední úprava: Vácha Marek, Mgr. et Mgr., Ph.D. (23.09.2008)
Metody výuky -

Přednášky, nácvik argumentace pro a proti v modelových situacích, rozbor jednotlivých kasuistik pomocí deskriptivní a normativní etiky. Poukaz na silná a slabá místa nejdůležitějších etických kodexů a deklarací současnosti.

Poslední úprava: Vácha Marek, Mgr. et Mgr., Ph.D. (23.09.2008)
Sylabus -

1. Základní etické teorie

2. Moderní etické teorie současbnosti

3. Ontologický personalismus a empirický funkcionalismus

4. Reprodukční a terapeutické klonování, status embrya

5. Smrt. Odběr orgánů z mrtvých. (opting out, opting in)

6. Výzkum na lidských subjektech

7. Norimberský kodex. Helsinská deklarace

8. Lidský genom: etické aspekty jeho sekvenování

9. Úmluva o lidských právech a biomedicíně

Poslední úprava: Vácha Marek, Mgr. et Mgr., Ph.D. (23.09.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK