Biochemie - CHSCH1
Anglický název: .
Zajišťuje: Ústav biochemie a patobiochemie (12-UBCH)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: 12
E-Kredity: 12
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:20/0, Z [HS]
letní s.:20/0, Z+Zk [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.
Je korekvizitou pro: CHSNS2, CHSNY3, CHSPM2
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
vybrané kapitoly z lékařské biochemie, úvod do biochemie a klinické biochemie; proteiny, sacharidy, nukleové kyseliny, hormony a jejich funkce; Funkce GIT,krve, vnitřního prostředí ; základy lékařské imunologie
Poslední úprava: STAVOVA (03.12.2004)