PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Gynekologie a porodnictví - CGYOXX36R
Anglický název: State Examination in Gynaecology and Obstetrics
Zajišťuje: Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FNKV (12-GYN)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, SZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
prof. MUDr. Helena Robová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. (27.09.2023)
Státní rigorózní zkouška z oboru gynekologie a porodnictví se skládá ze zhodnocení seminární práce a tří ústních otázek. Otázky jsou v tématech gynekologie, porodnictví a diferenciální diagnostiky a to včetně všeobecných znalostí. Ke zkoušce je možno se přihlásit pouze prostřednictvím SIS.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. (27.09.2023)

Státní rigorózní zkouška.

Literatura -
Poslední úprava: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. (27.09.2023)

L.Rob a kol: Gynekologie, Praha,Galén, 2019

Rob, et al. Gynekologie. Praha, Galén 2009
 
Čech E, et al. Porodnictví. Praha, Grada Publishing 1999

Zwinger A, et al. Porodnictví. Praha, Galén, 2004

Doležal A. Technika porodnických operací. Praha, Grada Publishing, 1998

Hájek Z, et al.Rizikové a patologické těhotenství.Praha, Grada Publishing, 2004

Macků F, et al.Kompendium gynekologických operací.Praha, Grada Publishing, 1995

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. (27.09.2023)

Státní rigorózní zkouška - zhodnocení seminární práce a ústní zkouška.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. (27.09.2023)

Splněné podmínky zápočtu. Otázky ke státní zkoušce z gynekologie a porodnictví. Termíny viz SIS. 

Sylabus -
Poslední úprava: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. (27.09.2023)

Porodnictví

1. Definice a diagnostika těhotenství, fyziologické změny související s těhotenstvím

2. Prenatální péče v ČR, vyšetřovací metody v porodnictví

3.  Mateřská a perinatální mortalita a morbidita

4. Ultrazvuková vyšetření v těhotenství

5. Porod, porodní mechanismus, poloha, postavení a naléhání plodu, lékařské vedení porodu

6. Doby porodní, děložní činnost a její poruchy

7. Fyziologie a patologie třetí a čtvrté doby porodní

8. Fyziologie a patologie šestinedělí, laktace

9. Poruchy mechanismu porodu, malprezentace plodu, dystokie ramének

10. Preindukce a indukce porodu, potermínové těhotenství

11. Předčasný porod, předčasný odtok plodové vody

12. Poruchy placentace – placenta previa, placenta accreta 

13. Abnormální růst plodu – růstová restrikce (FGR), makrosomie

14. Císařský řez, těhotná s císařským řezem v anamnéze

15. Peripartální monitorování plodu (intrapartální CTG – klasifikace, indikace, STAN, IFPO)

16. Vaginální extrakční operace – klešťový porod, vakuumextrakce

17. Vícečetné těhotenství – diagnostika, sledování těhotenství, vedení porodu

18. Poloha koncem pánevním - diagnostika, sledování těhotenství, obrat zevními hmaty, vedení porodu

19. Potrat vs. porod mrtvého plodu, metody ukončení těhotenství ve II. a III.trimestru

20. Peripartální život ohrožující krvácení (ŽOK), DIC 

21. Aloimunizace v těhotenství

22. Hypertenzní choroby v těhotenství – preeklampsie, eklampsie, HELLP syndrom

23. Gestační diabetes mellitus a jiný diabetes v těhotenství

24. Hematologická a kardiovaskulární onemocnění v těhotenství

25. Infekční onemocnění v těhotenství, sepse

26. Onemocnění ledvin a jater v těhotenství

27. Onkologická onemocnění v těhotenství

28. Porodnická analgezie a anestézie, léky podávané v těhotenství

29. Poporodní adaptace novorozence, ošetření novorozence na porodním sále, resuscitace novorozence 

30. Porodní trauma (krátkodobé, dlouhodobé komplikace)

Gynekologie  

1. Abdominální operace – přístupy, indikace (hysterektomie, adnexektomie, salpingektomie)

2. Vaginální operace - indikace - techniky (konizace, hysterektomie)   

3. Laparoskopické operace- indikace, techniky (laparoskopicky asistovaná hysterektomie, adnexektomie, salpingektomie)

4. Kyretáž hrdlo - tělo,  hysteroskopie - indikace, technika popis

5. Metody asistované reprodukce

6. Komplikace asistované reprodukce  

7. Endometriosa

8. Syndrom polycystických ovarií

9. Amenorea primární, sekundární

10. Dětská gynekologie -  záněty, krvácení, nádory

11. Vrozené vývojové vady rodidel a jejich léčba

12. Inkontinence moči - definice, epidemiologie, diagnostika

13. Diagnostika a terapie stresové inkontinence moči

14. Diagnostika a terapie urgentní inkontinence  

15. Descensus, prolaps rodidel - rizikové faktory (cystokéla, enterokéla)

16. Plánované rodičovství - antikoncepční metody, rizika, výhody

17. Umělé ukončení těhotenství - techniky, postupy 

18. Benigní nádory a prekancerózy vulvy

19. Zhoubné nádory vulvy

20. Prekancerózy děložního hrdla, patogeneze, vakcinace, léčba

21.  Zhoubné nádory děložního hrdla – epidemiologie, rizikové faktory, staging, diagnostika, léčba

22. Prekancerózy a karcinomy endometria – epidemiologie, rizikové faktory, léčba

23. Benigní nádory a zhoubné neepiteliální nádory děložního těla –  epidemiologie, rizikové faktory, léčba 

24. Epiteliální zhoubné nádory vejcovodu/ ovarií – etiopatogeneze, epidemiologie, rizikové a protektivní faktory, diagnostika

25. Epiteliální zhoubné nádory vejcodovu / ovárií – komplexní léčba

26. Borderline nádory ovarií

27. Neepiteliální zhoubné nádory ovarií

28. Gestační trofoblastická nemoc

29.  Molární těhotenství

30. Benigní onemocnění a prekancerózy prsu

31. Zhoubné nádory prsu

32. Období života ženy z pohledu hormonální aktivity (novorozenec ... senium)

33. Hormonální substituční léčba, indikace, kontraindikace

34. Menopausa, klimakterická medicína - mezioborová problematika

35. Menstruační cyklus, ovulační cyklus

36. Poruchy menstruačního cyklu

37. Záněty dolního genitálního traktu - diagnostika, terapie

38. Sexuálně přenosné choroby - diagnostika, terapie - mezioborová spolupráce

39. Záněty dělohy, adnex, pánve - diagnostika, terapie

Diferenciální diagnostika - diagnostický algoritmus, všeobecné znalosti

1. Dif.dg. krvácení v těhotenství I. trimestr, II. trimestr

2. Dif. dg. krvácení po porodu a v šestinedělí

3. Dif. dg. zvracení, svědění v těhotenství

4. Dif. dg. hypertenze a křečových stavů v těhotenství

5. Dif. dg. šokových stavů  v porodnictví

6. Dif. dg. febrilií v těhotenství, šestinedělí

7. Dif. dg. anemie a trombocytopenie v těhotenství

8. Dif. dg. proteinurie v těhotenství

9. Dif. dg. bolestí břicha v těhotenství

10. Dif. dg. dušnosti, bolesti na hrudi a oběhového selhávání v těhotenství, za porodu a v šestinedělí

11. Dif. dg. vaginálního výtoku

12. Dif. dg. akutní pánevní bolesti

13. Dif. dg. chronické pánevní bolesti

14. Dif. dg. ovariálních rezistencí

15. Dif. dg. krvácení u dětí a dospívajících

16. Dif. dg. krvácení v perimenopauze, postmenopauze

17. Dif. dg. abdominálního dyskomfortu, ascitu

18. Vývoj pohlavních orgánů

19. Pánevní dno a poruchy pánevního dna

20. Cévní zásobení pánevních orgánů a jeho klinický význam

21. Topografická anatomie pánve a její klinický význam

22. Lymfatické zásobení vulvy, pochvy, děložního hrdla, těla, tuby a ovaria, prsu

23. Genetická predispozice ke gynekologickým zhoubným nádorům

24. Primární prevence cervikálních karcinomů - vakcinace

25. Skríningové programy v onkologii v ČR

26. Legislativa vztahující se k těhotenství

27. Legislativa vztahující se k reprodukční medicíně   

28. Umělé ukončení těhotenství  - legislativa

29. Organizace prenatální péče v ČR + skríningové programy v těhotenství

30. Možnosti detekce VVV, genetické poradenství

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. (27.09.2023)

Podmínkou pro přistoupení ke státní zkoušce je získání zápočtů za předchozí studium oboru gynekologie a porodnictví. Student získává zápočet za absolvování seminářů a klinické stáže před státní zkouškou. (viz Modul Gynekologie a porodnictví II, CSRZKGP).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK