PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
ERASMUS - Modul dětské lékařství - Dětské lékařství II. - CERA6P0056
Anglický název: ERASMUS - Module of Paediatrics - Peadiatrics II.
Zajišťuje: Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV (12-KDD)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/120, Z(+Zk) [HT]
Rozsah za akademický rok: 4 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinický přehled
Atributy: Modul dětského lékařství
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (20.11.2012)
Výuka navazuje na předcházející výuku propedeutiky a pediatrie. Výuka je soustředěna více na symptomatologii, diagnostiku, diferenciální diagnostiku a léčbu nemocí věkově specifických pro věk novorozenecký, kojenecký, dětský i dorostový.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (20.11.2012)

Cílem je dokončit pediatrické vzdělání posluchačů 6.ročníku v rozsahu oboru požadovaném u státní závěrečné zkoušky a zopakovat si praktické dovednosti vyšetřování pediatrických pacientů a naučit se pediatrické diferenciálně diagnostické rozvahy. Cílem je implementovat studentům pediatrie ke klinickému myšlení i v pediatrii neoddělitelné přívlastky - vývojový, preventivní a sociální.

Literatura -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (20.11.2012)

Preklinická pediatrie. J.Lebl a kol., Galén, 2007

Pediatrie. O. Hrodek, J.Vavřinec a kol., Galén 2007

Akutní stavy v pediatrii. I.Novák a kol., Galén 2007

Nelson Essentials of Pediatrics, E.Behrman, RM Kliegman, Saunders 2007

Metody výuky -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (20.11.2012)

Bloková výuka, 4 týdny, v rozsahu 120 hodin.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (20.11.2012)

100% účast na praktické části blokové výuky, event. náhrada absence ze závažných důvodů dle individuální dohody s vedoucím skupiny.

Sylabus -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (20.11.2012)

Opakování fyzikálního vyšetření novorozence, kojence, batolete, předškolního , školního dítěte a adolescenta, pediatrické anamnezy. Interpretace laboratorních, zobrazovacích a jiných metod v pediatrii. Zvláštní důraz je věnován respiračním chorobám, onkologii, neonatologii, autoimunitám a imunodeficiencím, gastroenterologii, diabetologii, vnitřnímu prostředí a jeho rozvratům, endokrinologii, hematologii, vyšetřovacím metodám, nefrologii, tyreologii a především diferenciálně diagnostickým diskuzím.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK