PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
ERASMUS - Ortopedie - CERA5P0079
Anglický název: ERASMUS - Orthopaedics
Zajišťuje: Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-ORTO)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/45, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Kurz Ortopedie jako součást výuky Modulu chirurgických oborů je zaměřen na prezentaci možností konzervativní a operační léčby ortopedických onemocnění a stavů po závažných poraněních pohybového aparátu. Uvádí přehled typických klinických obtíží, základní diagnostiku fyzikálním vyšetřením a zobrazovacími metodami, způsob plánování konzervativní a operační léčby a provedení jednotlivých operačních výkonů.
Poslední úprava: Džupa Valér, prof. MUDr., CSc. (21.07.2022)
Cíl předmětu -

Primárním cílem předmětu je podání komplexního přehledu ortopedických onemocnění a posttraumatických stavů pohybového aparátu vyžadujících léčbu.
Sekundárním cílem je prezentovat typickou klinickou syndromologii, fyzikální vyšetření a diagnostiku těchto stavů zobrazovacími metodami.
Terciálním cílem je vysvětlit indikace konzervativní a operační léčby a způsob plánování jednotlivých operačních výkonů.
Kvartérním cílem je seznámit studenty s provedením jednotlivých léčebných výkonů.

Poslední úprava: Džupa Valér, prof. MUDr., CSc. (21.07.2022)
Literatura -

V. Báča a kol.: Diagnostika a léčba nejčastějších osteoporotických zlomenin. Karolinum, 2017

P. Douša a kol.: Vybrané kapitoly z ortopedie a traumatologie pro studenty medicíny. Karolinum, 2021

P. Dungl a kol.: Ortopedie. Druhé vydání. Grada, 2014

J. Gallo a kol.: Ortopedie pro studenty lékařských a zdravotnických fakult. Druhé vydání. Vydavatelství Univerzity Palackého, 2015

J. Lébl a kol.: Onemocnění skeletu u dětí. Galén 2019

K. Pavelka a kol.: Revmatologie. Maxdorf, 2012

D.J. Dandy, D.J. Edwards: Essential Orthopaedics and Trauma. 5th edition. Churchill Livingstone Elsevier, 2009

T. Duckworth, C.M. Blundell: Orthopaedics and Fractures. 4th edition. Wiley-Blackwell, 2010

D.L. Hamblen, H. Simpson: Adams´s Outline of Orthopaedics. 14th edition. Churchill Livingstone, 2010

M. Hochberg et al.: Rhematology. 6th edition. Elsevier Mosby, 2015

T.O. White et al.: McRae´s Orthopaedic Trauma and Emergency Fracture Management. 3rd edition. Elsevier, 2016

Poslední úprava: Džupa Valér, prof. MUDr., CSc. (08.07.2022)
Metody výuky -

Jedná se o kurz založený na seminářích, práci na ambulanci, práci na oddělení a asistencích při operačních výkonech. Semináře v prvním roce studia mají interaktivní charakter. Semináře ve druhém roce studia mají charakter opakování informací získaných předchozím studiem. Práce na ambulanci a oddělení je individualizovaná do podoby jeden učitel - jeden student, proto má charakter tréninku základních úkonů ošetřujícího lékaře. Práce na operačním sále má podobu asistence při jednotlivých operačních výkonech.

Poslední úprava: Džupa Valér, prof. MUDr., CSc. (08.07.2022)
Požadavky ke zkoušce -

Podmínky udělení zápočtů za výuku ortopedie a traumatologie pohybového aparátu:

5. ročník

Podmínky zápočtu:

1. absolvování sonografické ambulance a noční služby,

2. absolvování čtyř seminářů s prezentací konkrétních pacientů s onemocněním týkajícím se tématu semináře,

3. v případě nesplnění podmínek po absolvování náhradní individuální klinické stáže po předchozí domluvě s vedoucím učitelem kurzu.

6. ročník

Podmínky kolokvia (podzápočtu):

1. absolvování 80 % v rozvrhu předepsaných stáží, semináře jsou nepovinné,

2. v případě nesplnění této podmínky po absolvování náhradní individuální klinické stáže po předchozí domluvě s vedoucím učitelem kurzu.

Poslední úprava: Džupa Valér, prof. MUDr., CSc. (21.07.2022)
Sylabus -

1. Historie ortopedie a traumatologie
2. Diagnostika ortopedických a traumatologických onemocnění
3. Vývojová dysplázie kyčelního kloubu
4. Další onemocnění kyčelního kloubu v dětském věku
5. Neuroortopedie dětského věku
6. Operační řešení vrozených ortopedických vad
7. Skoliózy
8. Degenerativní onemocnění páteře
9. Tumory páteře
10. Low back pain
11. Entezopatie
12. Artróza a endoprotetika
13. Rekonstrukční výkony na kyčelním kloubu
14. Tumory kostní
15. Infekce v ortopedii
16. Ortopedická protetika
17. Asepse a operační sál
18. Zlomeniny v dětském věku
19. Komplikace zlomenin v dětském věku
20. Polytrauma v dětském věku
21. Poranění horní končetiny
22. Poranění páteře
23. Poranění míchy a spinální program
24. Zlomeniny pánve a acetabula
25. Zlomeniny proximálního femuru
26. Poranění v oblasti kolena
27. Poranění hlezna a nohy
28. Zlomeniny dlouhých kostí
29. Otevřené zlomeniny
30. Komplikace léčení zlomenin

Poslední úprava: Džupa Valér, prof. MUDr., CSc. (21.07.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK