PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
ERASMUS - Dermatovenerologie - CERA5P0076
Anglický název: ERASMUS - Dermatovenerology
Zajišťuje: Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-DERM)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: oba
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/72, Z(+Zk) [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Výuka je zaměřena na zvládnutí základních poznatků ze speciání dermatologie, venerologie a dalších hraničních oborů. Důraz je kladen na patogenezu, klinický obraz, diferenciální diagnostiku, léčbu a prognózu hlavních kožních chorob. Nejčastější a nejzávaznější kožní choroby, jejich diagnostika, léčba a prevence. Za Dermatovenerologickou kliniku jsou informace o předmětu uvedeny v aplikaci Výuka (http://vyuka.lf3.cuni.cz).
Poslední úprava: Kubánek Ondřej (10.10.2013)
Cíl předmětu -

Seznámení s kožními chorobami komplexně, s jejich diagnostikou a diferenciální diagnostikou, léčbou a prevencí. Praktické vyšetřování pacientů.

Za Dermatovenerologickou kliniku jsou informace o předmětu uvedeny v aplikaci Výuka (http://vyuka.lf3.cuni.cz).

 

 

Poslední úprava: Kubánek Ondřej (10.10.2013)
Literatura -

Štork, J. a kol. : Dermatovenerologie
Galén Karolinum, 2008
Malina, L. a kol: Dermatovenerologická propedeutika a praktika pro studující lékařství. Karolinum. 1992.
Arenberger, P., Obstová, I.: Obecná dermatovenerologie, Czechopress Agency, 2001.
Arenberger, P. Obstová, I.: Symptomy v dermatologii, Czechopress Agency, 2000.
Feit, J., Jedličková, H., Vlašín, Z., Burg, G., Kempf, W., Schärer, L., Matyska, L.: Atlas of dermatology /Hypertextový atlas dermatopatologie/ http://atlases.muni.cz/atl_en/sect_main.html
Vlašín, Z, Jedličková, H. a kol.: Praktická dermatologie v obrazech a schématech. 1. vyd. Brno : Vladerma, 2001.
Buchvald, J. - Buchvald D. Učebnica dermatovenerológie. 1. vyd. Bratislava : Slovak Academic Press, 2002. ISBN 80-89104-03-7.
Vosmík, F. a kol. Dermatovenerologie. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1999. Záruba, F. Dermatovenerologie. 1. vyd. Praha : Science Press, 1994.

Za Dermatovenerologickou kliniku jsou informace o předmětu uvedeny v aplikaci Výuka (http://vyuka.lf3.cuni.cz).

 

 

Poslední úprava: Kubánek Ondřej (10.10.2013)
Metody výuky -

Přednášky, praktika.

Za Dermatovenerologickou kliniku jsou informace o předmětu uvedeny v aplikaci Výuka (http://vyuka.lf3.cuni.cz).

 

 

Poslední úprava: Kubánek Ondřej (10.10.2013)
Požadavky ke zkoušce

Podmínky udělení zápočtu, způsob náhrady

V.ročník 80% účast, náhrada dle osobní domluvy s vyučujícím (přezkoušení, individuální konzultace, účast na vizitách s profesorem kliniky)

Za Dermatovenerologickou kliniku jsou informace o předmětu uvedeny v aplikaci Výuka (http://vyuka.lf3.cuni.cz).

 

 

 

Poslední úprava: Kubánek Ondřej (10.10.2013)
Sylabus -

Zevní a vnitřní terapie. Kožní nádory. Choroby vlasů. Fotodermatózy. Dermatózy obličeje. Psoriáza. Atopický ekzém. Poruchy kožní pigmentace. Nemoci rukou a nohou. Kožní změny u interních chorob. Pohlavně přenosné kožní choroby. Základy korektivní dermatologie.

Za Dermatovenerologickou kliniku jsou informace o předmětu uvedeny v aplikaci Výuka (http://vyuka.lf3.cuni.cz).

 

 

Poslední úprava: Kubánek Ondřej (10.10.2013)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK