PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomová práce II. - konzultace - CDISXX46
Anglický název: Disertation II. - consultations
Zajišťuje: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/45, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Milena Černá, DrSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinický přehled
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: prof. MUDr. Milena Černá, DrSc. (20.10.2008)
Diplomová práce je z volitelné oblasti medicíny, podle zájmů studenta. Vzhledem k zaměření fakulty jsou preferována témata s výrazně preventivním aspektem.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. MUDr. Milena Černá, DrSc. (20.10.2008)

Cílem je dokončit diplomovou práci věcně i formálně podle požadavků fakulty a obhájit í v rámci dílčí státní zkoušky z preventivního lékařství.

Literatura -
Poslední úprava: prof. MUDr. Milena Černá, DrSc. (20.10.2008)

Podle zvoleného tématu práce.

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. MUDr. Milena Černá, DrSc. (20.10.2008)

Konsultace, individuální diskuse se školitelem a dalšími doporučenými odborníky.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. MUDr. Milena Černá, DrSc. (20.10.2008)

Samostatná práce studenta s průběžnými konsultacemi se školitelem a dalšími odborníky, studium recentní literatury

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK