Diplomová práce I. - konzultace - CDISXX45
Anglický název: Dissertation II. - consultations
Zajišťuje: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/30, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Milena Černá, DrSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinický přehled
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: prof. MUDr. Milena Černá, DrSc. (13.06.2008)
Diplomová práce je z volitelné oblasti medicíny, podle zájmů studenta. Vzhledem k zaměření fakulty jsou preferována témata s výrazně preventivním aspektem.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. MUDr. Milena Černá, DrSc. (13.06.2008)

Seznámení se základy vědecké práce - práce s literaturou, samostatné zpracování a vyhodnocení výsledků, schopnost výsledky obhájit v diskusi.

Literatura -
Poslední úprava: prof. MUDr. Milena Černá, DrSc. (13.06.2008)

Podle zaměření práce a doporučení školitele

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. MUDr. Milena Černá, DrSc. (20.10.2008)

Konsultace se školitelem, individuální diskuse, samostatná práce

Sylabus -
Poslední úprava: prof. MUDr. Milena Černá, DrSc. (30.09.2008)

Seznámenístudenta s postupem a strukturou práce. Obecné zásady vyhledávání odporné literatury, způsoby citací použitých prací. Konkrétní náplň a vyhotovení práce závisí na vybraném tématu a školiteli konkrétní práce.