PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psychologické aspekty vztahu s klientem a sebepéče v pomáhající profesi - CCOCB0084
Anglický název: Psychological aspects of client-therapist relationship and selfcare for assisting staff
Zajišťuje: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/30, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: 3
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.
Mgr. Marcela Řasová, Ph.D.
Patří mezi: BFY-PVK-3 (ZÁPIS)
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
On-line kurz
Poslední úprava: Maternová Kateřina, Bc. (05.04.2023)
Podmínky zakončení předmětu

100% účast, zapojení do diskuze

Poslední úprava: Maternová Kateřina, Bc. (05.04.2023)
Sylabus

Etické otázky práce s klientem zahrnující fyzický kontakt

Navazování a udržování dobrého kontaktu

Komunikace s klientem

Hranice kompetencí

Úvod do otázky traumatu, jeho prevence a práce s ním

Úvod do psychosomatiky

Sebepéče pro terapeuty

Poslední úprava: Maternová Kateřina, Bc. (05.04.2023)
Podmínky zakončení předmětu

100% účast, zapojení do diskuze

Poslední úprava: Maternová Kateřina, Bc. (05.04.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK