PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktické využití bioimpedance pro posouzení nutričního stavu pacienta - CCOCB0077
Anglický název: Practical Use of Bioimpedance to Assess the Nutritional Status of the Patient
Zajišťuje: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/28, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (6)
letní:neurčen / neurčen (6)
Minimální obsazenost: 2
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Patří mezi: BNUT-PVK-3 (ZÁPIS)
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. (07.09.2021)
Kurz probhěhne v ZS v pondělí od 15,30, v LS v úterý od 15,30. Cílem předmětu je teoretické i praktické zvládnutí práce s bioimpedančním přístrojem, který nutriční terapeuti běžně využívají ve své praxi k měření tělesného složení. Toto vyšetření je součástí širšího posouzení nutričního stavu pacienta a jeho rutinní zvládnutí je pro NT základní dovednost. Účastníci kurzu budou uvedeni do teorie bioimpedančního měření, naučí se rutinně měřit tělesné složení bioimpedančním přístrojem, posoudit výsledky měření a začlenit je do hodnocení nutričního stavu pacienta. V rámci předmětu budou účastníci měřit dobrovolníky z řad studentů 3.LF UK.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. (07.09.2021)

Cílem předmětu je teoretické i praktické zvládnutí práce s bioimpedančním přístrojem, který nutriční terapeuti běžně využívají ve své praxi k měření tělesného složení.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. (07.09.2021)

Aktivní účast na teoretické i praktické části kurzu, 1 absence tolerována.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. (07.09.2021)

Semináře a praktika - teoretický úvod, nácvik práce s bioimpedančním přístrojem, vyhodnocení výsledků.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. (07.09.2021)

Teoretický úvod do problematiky měření tělesného složení.

Seznámení s typy bioimpedančních přístrojů.

Příprava pacienta před měřením, vylučovací kritéria, práce s výsledky měření - vyhodnocení a začlenění do celkového hodnocení nutričního stavu.

Praktický nácvik měření tělesného složení a vyhodnocení výsledků mezi účastníky kurzu a měření/ vyhodnocení výsledků dobrovolníků z řad studentů 3.LF pod oborným dohledem.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. (07.09.2021)

Kurz je určený pro studenty 3. ročníku bakalářského studia Nutriční terapie.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. (07.09.2021)

Aktivní účast na teoretické i praktické části kurzu, 1 absence tolerována.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK