PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzikální metody v praxi - CCOCB0064
Anglický název: Methods of physical therapy in practis
Zajišťuje: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/15, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: 8
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.
Mgr. Renáta Tejnská
Patří mezi: BFY-PVK-2 (ZÁPIS)
BFY-PVK-3 (ZÁPIS)
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Kurz se bude konat o víkendu v Českém brodě Cílem kurzu je zvědomit studentům možnosti a nástroje užití elektroterapie, rozkrýt nyance použití středněfrekvenčních proudů včetně kombinované elektroterapie, užití dalších typů fyzikální terapie jako je ultrazvuk, laser, magnetoterapie. Rozbor správného zápisu fyzikální terapie s přihlédnutím k jednotlivým diagnózám. Indikace, kontraindikace fyzikálních terapií.
Poslední úprava: Maternová Kateřina, Bc. (05.04.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočtový test

Poslední úprava: Maternová Kateřina, Bc. (05.04.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočtový test

Poslední úprava: Maternová Kateřina, Bc. (05.04.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK