PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Hipoterapie u DMO jako metoda na neurofyziologickém podkladě I. - CCOCB0062
Anglický název: Hippotherapy in cerebral palsy as a neurophysiological method I.
Zajišťuje: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/16, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: 6
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.
Patří mezi: BF-PVK-3 (ZÁPIS)
BFY-PVK-3 (ZÁPIS)
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Jde o víkendový kurz určený studentům třetího ročníku. Studenti si budou hradit cestu a ubytování (organizátoři nabídli pro studenty výhodné ubytování). Místo konání kursu: Centrum hiporehabilitace Mirákl, o.p.s., Bohuslavice 10, Telč. Termín konání: 3.-5. 11. 2023
Poslední úprava: Hrušková Natália, Mgr. (10.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Účast na kurzu.

Poslední úprava: Baranová Eva, Mgr. (30.09.2022)
Sylabus

Výuka obsahuje část teoretickou (7,5 hodin), teoreticky-praktickou (6,5 hodin) a praktickou (2 hodiny), která umožní studentovi seznámit se se základními principy neurofyziologické metody Hipoterapie u DMO. Výuka poskytuje účastníkovi základní vědomosti z oboru hipoterapie a základní soubor vědomostí (znalostí a dovedností) a návyků potřebných pro uplatnění fyzioterapeuta v hipoterapii u DMO.

Poslední úprava: Maternová Kateřina, Bc. (18.08.2020)
Podmínky zakončení předmětu

Účast na kurzu.

Poslední úprava: Baranová Eva, Mgr. (30.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK